MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish
Egy szinttel feljebb
Gratulálunk!
2005/11/22
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2005. november 21-én, az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Főtitkári Dicséretben részesítette Bánné Mészáros Máriát, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet mb. gazdasági igazgatóhelyettesét.

Bánné Mészáros Mária az MTA SZTAKI pénzügyi osztályának régi dolgozója, aki sok éven keresztül rendkívül odaadóan, lelkiismeretesen végezte munkáját. 2004. januárjától, a gazdasági részleg racionalizálásáról és személyi megújításáról történő döntés után elvállalta a gazdasági igazgatóhelyettesi feladatkört. Bonyolult helyzetben állt helyt: új munkatársakkal másfajta, jobb tervezési, nyilvántartási, információs rendszert kellett kialakítania 3.5 milliárd forintos éves bevétel, évi sok ezer számla, száznál több élő szerződés mellett. Fontos szerepet játszott az új, korszerű számítógépes pénzügyi rendszer bevezetésében, az intézeti pénzügyi folyamatok és a pénzügyi osztály újraszervezésében, az újonnan felvett fiatal munkaerők betanításában. További munkájához sok sikert és egészséget kívánunk!

Gratulálunk!
2005/11/08
Békéssy András és Demetrovics János "Adatbázis-szerkezetek" című, 2005-ben megjelent könyvükért NÍVÓDÍJ-ban részesültek, amelyet 2005. november 3-án vehettek át az Akadémián.
Gratulálunk Hutter Ottónak
2005/09/20
Hutter Ottó, az eLearning Osztály vezetője, 2005. szeptember 17-én Gábor Dénes emlékérmet kapott az alábbi méltatással:

Dr. Hutter Ottó a hazai e-learning szakma neves képviselője. Az e területen kifejtett szervező tevékenysége egyedülálló. Vezetésével jött létre a hazai e-learning szabványositásra törekvő munkabizottság, valamint az e-learning fejlesztéseket bemutató szakmai fórum sorozat, amelyen a Gábor Dénes Főiskola is nagy szerepet kapott. Legutóbbi eredménye a hazai e-learning piac első szakkönyvének megjelentetése "eLearning 2005" címmel, amely a napokban jelent meg a Műszaki Könyvkiadónál.

Gratulálunk Hutter Ottónak és további eredményes munkát kívánunk!
Gratulálunk Baranyi Péternek
2005/07/26
Gratulálunk Baranyi Péternek, a Kognitív Látás Csoport vezetőjének, akit a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kemény János díjjal tűntetett ki. "Kemény János-díj 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai, alkotó és publikációs tevékenységük alapján. A díj alapításának éve 2000. Kemény János a Dartmouth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt."
Gratulálunk Hencsey Gusztávnak
2005/07/07
Gratulálunk Hencsey Gusztávnak, akit a Nemzetközi Automatizálási Szövetség (IFAC) prágai világkongresszusának megnyitó ünnepségén, 2005. július 3-án, az IFAC Elnöke "Örökös IFAC Tanácsadóvá" nevezett ki. A kinevezés értékét jelzi az örökös IFAC tanácsadók alábbi névsora: Pedro Albertos (ES), Brian D.O. Anderson (AU), Jiri Benes (CZ), Janos Gertler (US), Gusztáv Hencsey (HU), Rolf Isermann (DE), Stephen J. Kahne (US), Lennart Ljung (SE), Mohamed Mansour (CH), Michael Masten (US), Yoshikazu Sawaragi (JP), Walter Schaufelberger (CH), Manfred Thoma (DE), Tibor Vamos (HU).
Megjelent az "Informatikai algoritmusok" második kötete
2005/07/06
Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, Iványi Antal szerkesztésében megjelent az "Informatikai algoritmusok" c. monográfia második kötete. Az algoritmusok fontosabb témaköreit áttekintő tanulmánygyűjtemény több fejezetét is munkatársaink írták: Ivanyos Gábor, Rónyai Lajos (Algebra), Bodon Ferenc (Gyakori elemhalmazok keresése), Fogaras Dániel, Lukács András (Klaszterezés), Demetrovics János, Sali Attila (Lekérdezés-átírás relációs adatbázisokban). Gratulálunk munkatársainknak!
Gratulálunk
2005/06/30
Resko Barna Ph.D. hallgatónak, a Baranyi Péter által vezetett Kognitív Látás Csoport tagjának, aki Pro Sciencia Aranyérmet nyert. A díjat Vizi E. Szilveszter, az Akadémia elnöke adja át az Akadémián 2005 novemberében. A Pro Sciencia Aranyérem kitüntetés adományozható annak az egyetemi, főiskolai hallgatónak (illetve az alapdiploma megszerzését követő évben pályázó számára), aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és szakterületén elért eredményeiről az OTDK-n díjnyertes pályamunka, előadás vagy tudományos alkotás formájában is számot adott.
Gábor Dénes-díj 2005 - felterjesztési felhívás
2005/06/09
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket, akik...
A felhívás teljes szövege
Keviczky László a lengyel akadémia tagja
2005/06/03
Gratulálunk Keviczky László akadémikusnak, akit a Lengyel Tudományos Akadémia 2005. májusi közgyűlése tiszteleti tagjai sorába választotta.
Gratulálunk!
2005/05/18
Gratulálunk a Szirányi Tamás vezette veszprémi laboratórium tagjainak: Czúni Lászlónak, Császár Gergelynek, Kovács Leventének, Kránicz Balázsnak és Licsár Attilának, akik "Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója" 2004. évi pályázatán a "DIMOSZ - Digitális MOzgóképrestauráló SZoftverrendszer" című pályamunkájukkal összevont és megosztott III - IV. díjban részesültek. A munka a SzTAKI-val közös DIMORF konzorciumban készült
Gratulálunk!
2005/03/16
Mádl Ferenc köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adott át a Parlamentben. Széchenyi Díjat kapott Demetrovics János (megosztva Katona Gyulával, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójával) az adatbázisok elméletében elért, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő eredményeiért. Széchenyi Díjat kapott még Nagy István, Szász Domokos és Bach Iván is. Mindnyájuknak jó egészséget és további sikert kívánunk!
Gratulálunk!
2005/03/16
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést kapta Bakonyi Péter, az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese. A kitüntetést a Köztársasági Elnök megbízásából az IHM minisztere adta át. További munkájához sok sikert kívánunk.
Gratulálunk Siegler Andrásnak!
2005/02/14
Az Európai Bizottság 2005. január 19-i döntésével dr. Siegler Andrást, az NKTH elnökhelyettesét, - az MTA SZTAKI korábbi igazgatóhelyettesét - nevezte ki a Kutatási F.igazgatóság nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekért felelős igazgatójának. Siegler András 1975 és 1996 között dolgozott a SZTAKI-ban. Siegler András feladata az EU-n kívüli országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott kutatási együttműködési politika alakítása és végrehajtásának irányítása lesz.
Monostori László Gábor Dénes Díjban részesült
2004/11/30
Monostori László, az MTA SZTAKI tudományos igazgatóhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a gyártási hierarchia különböző szintjeire jellemző komplexitás, változások és zavarok kezelésére kifejlesztett, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás módszerein alapuló új megoldásaiért; az intelligens gyártórendszerek, digitális vállalatok interdiszciplináris kutatási terén végzett, kiemelkedő nemzetközi elismerést szerzett iskolateremtő kutatásaiért; egyetemi tanszékek megszervezéséért és vezetéséért; fiatal kutatók sorának kineveléséért; vezető tisztségekben is megnyilvánuló hazai és nemzetközi tudományszervezői tevékenységéért 2004. december 16-án Gábor Dénes Díjban részesült.
Gratulálunk Borka Józsefnek és Horváth Miklósnak!
2004/11/30
Gratulálunk Borka Józsefnek és Horváth Miklósnak, a Teljesítményelektronikai Osztály vezetőjének és főmunkatársának, akik az "Energia-megtakarítást és hálózatszennyezés-csökkenést eredményező villamosenergia-elosztás a kommunális fogyasztók körében" című publikációjuk alapján, szakirodalmi tevékenységük elismeréseként: A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2004. évi Nivó-díját kapták.
Gratulálunk Kovács Györgynek!
2004/11/12
Gratulálunk Kovács Györgynek, a CIM Kutatólaboratóriumvezetőjének, aki az IFIP-től (International Federation for Informaton Processing) kiemelkedő munkássága elismeréseként THE SILVER CORE kitüntetést kapta.
Gratulálunk Vámos Tibornak!
2004/07/21
Az ECCAI szervezet (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence) ECCAI Fellow címet adományozott Vámos Tibornak. ECCAI Fellow címet 1999 óta adományoznak azoknak a kiemelkedő egyéniségeknek, akik az európai mesterséges intelligencia kutatáshoz hosszú időn keresztül jelentős hozzájárulásokat tettek újszerű elméleti eredményekkel, rendkívüli technológiai és alkalmazási megoldások kidolgozásával, valamint a kutatói közösség formálásával. ECCAI Fellow címet az ECCAI tagoknak csak igen kis hányada kaphat, és ez az első alkalom, hogy valaki Magyarországról ebben a megtiszteltetésben részesült.
Bemutatták a Lúdas Matyi c. film digitálisan restaurált változatát
2004/07/02
A DIMORF nevű NKFP projekt eredményes munkájaként július elsején bemutatásra került a Lúdas Matyi című film digitálisan restaurált változata. Nyilvános elismerésben részesültek a Kovács György, Kas Iván, Szirányi Tamás és Manno Sándor által vezetett laborok és munkatársaik. Példaértékű a SZTAKI és a filmes szakma (Filmlaboratórium, Filmarchívum) kooperálása, valamint a SZTAKI-s munkatársak (22 fő) laborok közötti együttműködése.
“Legjobb publikáció” díj
2004/06/14
Sípos Gergely és Kacsuk Péter "Using Jini to Connect Condor Pools into a Computational Grid" című cikkének ítélte oda a "legjobb publikáció" díjat a 2004. május 24-28. között Opatijában megrendezett MIPRO konferencia programbizottsága.
Milleniumi Díj
2004/04/27
A Szellemi Tulajdon Világnapja - április 26. - alkalmából az Intézetet a Magyar Szabadalmi Hivatal az általa alapított Milleniumi Díjban részesítette. A díjat Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, ünnepély keretében adta át a Thália Szinházban.
Széchenyi-díjat kapott Keviczky László
2004/03/16
Széchenyi-díjat kapott Keviczky László, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete kutatóprofesszora, egyetemi tanára, "az irányításelmélet és szabályozástechnika terén elért nemzetközileg is kiemelkedő elméleti és gyakorlati hasznot hozó kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos és oktató munkásságáért". A díjhoz szívből gratulálunk, és a további munkájához sok sikert és egészséget kívánunk.
Televíziós ECDL-tanfolyam indul
2004/02/10
Európai számítógép-használói (ECDL) tanfolyamot indítanak televíziós hálózaton keresztül az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Az oktatási intézmény, az MTA SZTAKI közreműködésével indítja be a speciális tanfolyamot. A szükséges tananyagot, a főiskola További információ
Az Elosztott Rendszerek Osztály részt vett az INFOtrend-en
2003/12/01
Az Elosztott Rendszerek Osztály részt vett a 2. INFOtrend - Nemzetközi informatikai és telekommunikációs konferencia és szakkiállítás c. rendezvényen, amely 2003. november 27-től 29-ig tartott a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával az osztály a jelenleg futó projektjeit mutatta be standján. A poszterek on-line megtekinthetők. A projektekről további információk ezen a címen találhatók: http://dsd.sztaki.hu/projects/.
Gratulálunk Kerék Katinak
2003/11/19
Kerék Katit, a Munkaügyi osztály vezetőjét az MTA főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként Főtitkári Dícséretben részesítette 2003. november 19-én.
Az év terméke Stuttgartban
2003/11/18
A Bi-i biológiailag motivált kiugróan nagy sebességű kamerát, amely az MTA-SZTAKI és spin-off vállalata, az AnaLogic Computers közös fejlesztési eredménye, a stuttgarti Vision 2003 kiállításon az év terméke díjjal jutalmazták. A Vision 2003 kiállítás Európa legrangosabb gépi látás témájú ipari vására, amely évente egyetlen ilyen díjat oszt ki. A díj és a díjazott termék mellékelten látható.
Gratulálunk Rapcsák Tamásnak
2003/11/18
Rapcsák Tamás kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységének elismeréséül a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Tanácsa az Egyetem ARANYÉRME kitüntetést adományozta, valamint az Arany János Közalapítvány a Tudományért Bolyai Farkas Szakkuratóriuma szakkuratóriumi díjban részesítette, kiemelkedő tudományos kutató munkája elismeréseként. A megtisztelő elismerésben azok az MTA doktorok részesülhetnek, akik magas színvonalon végeznek kutató, oktató, tudományszervező és ismeretterjesztő munkát.
Kanadai Hadiipari Üzleti Delegáció látogatása
2003/11/07
November 7-én 11 fős delegáció tett félnapos látogatást az Intézetben, mely a május 3-i sikeres bemutatkozásunk folytatásaként tekintendő. A vendégeket Bokor József tudományos igazgatóhelyettes fogadta.
Új szeminárium indul
2003/09/11
Az MTA SZTAKI Sztochasztikus Rendszerek Kutatócsoport szervezésében
"Logoptimal portfóliók es multiplikatív folyamatok"
címmel szeminárium indul csütörtökönkent, délután 4 órakor.
A szeminárium helye: MTA SZTAKI, Kende utca 13-17, 507-es terem.
Első előadás: szeptember 25-én, előadó Györfi László.
A szeminárium célja az információlmélet, a pénzügyi matematikai és az ún. kockázatérzékeny kontrol releváns eszközeinek az áttekintése. A szeminárium szakmai vezetői: Györfi László es Gerencsér László.

2003/09/09
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik...
A felhívás teljes szövege
Gratulálunk Váncza Józsefnek
2003/09/08
A CIRP (International Institution for Production Engineering Research) augusztusi montreali ülésén levelező tagjává választotta Váncza Józsefet. A CIRP a gépipari kutatás legtekintélyesebb nemzetközi szervezete, tagságát több jelentős dolgozat elismerése után titkos szavazással választják.
Gratulálunk Inzelt Péternek
2003/08/27
Gratulálunk Inzelt Péternek, Intézetünk igazgatójának, aki augusztus 20-a alkalmából, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozatának kitüntetésében részesült, amelyet Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke adott át!
Aranyérem Prékopa Andrásnak
2003/08/04
Prékopa András Széchenyi-díjas matematikus-akadémikusnak ítélte oda tudományos tevékenysége elismeréseként 2003. évi aranyérmét az Európai Operációkutatási Társaságok Szövetsége (EURO). A kitüntetést kétévente adományozzák az operációkutatás terén kifejtett kiváló tudományos és szervező munkáért. Prékopa András számítástechnikával, valószínűségelmélettel, matematikai statisztikával foglalkozik, az 1929-es születésű tudóst tartják az operációkutatás magyar megalapítójának (MTI)
Interjú Vámos Tiborral
2003/07/21
"Vámos Tibor akadémikus a hazai mesterségesintelligencia- (MI-) kutatás egyik úttörője. 1950-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a BME-en, majd a Dunaújvárosi Erőmű kivitelező mérnökeként vált ismertté. A SZTAKI alapítója, könyvek, tudományos publikációk szerzője. Magyarországon kevesen tettek annyit a computer-tudományok fejlődéséért, mint ő."
Tovább
Nyílt pályázati kiírás kutatási támogatásra a 2004-2006-os időszakra
2003/07/21
Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI) pályázatot hirdet a 2004 január 1-től 3 éves időszakra az akadémiai költségvetésből és az Intézet saját alapjaiból elkülönített kutatási támogatásra. Alapelvünk a nemzetközi mércével mérhető alapkutatás, az eredményeket alkalmazó, az itthon és külföldön hasznosítható informatikai fejlesztések és magas szintű tanácsadási tevékenység egymásra épülésének megteremtése.
A pályázat fedezi a kutatók közalkalmazott besorolás szerinti fizetését, terhekkel együtt, az Intézetben bevezetett magas színvonalú kiegészítő ellátásokat, a terembért és valamennyi, konferencia-részvételre szolgáló összeget. A támogatásban részesült kutatóktól eredményekben, publikációkban, hivatkozásokban, tanítványokban, projektekben megnyilvánuló tudományos teljesítményt várunk el.
Tovább
Diplomáciai látogatások a SZTAKI-ban
2003/05/09
Dr. A. Carty a National Research Council of Canada elnöke és Dr. T. Brzustowski a Natural Science and Engineering Research Council of Canada elnöke vezetésével kanadai küldöttség látogatott Intézetünkbe 2003. május 3-án. A vendégeket Inzelt Péter igazgató és Monostori László tud. igazgatóhelyettes fogadta. Az intézet általános ismertetése után a 'Digitális vállalatok, termelési hálózatok' NKFP projektről és az Analogikai és Neurális Számítások Laboratórium tevékenységéről hangzott el előadás. A látogatás a SZTAKI éttermében közös munkaebéddel zárult.
Magyar GRID Kompetencia Központ
2003/03/14
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda 2003. március 14-én aláírta a Magyar GRID Kompetencia Központ Konzorciumi szerződését.
A GRID, az alapító intézmények több éves együttműködésének, kutatásainak és fejlesztői munkájának eredményeként lehetővé teszi nagy volumenű számítástechnikai feladatok elvégzését a világ bármely pontján található különböző típusú és kapacitású számítógépek eseti összekapcsolásával.
A technológia lényege egy olyan többrétegű szoftver rendszer, amely az Interneten elérhető erőforrások (számítógépek, számítógépfürtök, tárolórendszerek, mérőberendezések stb.) igény szerinti elérését és használatát biztosítja a felhasználók számára. Ehhez biztosít felhasználói felületeket, erőforrás információs rendszert, erőforrásbrókert, erőforrás lefoglalást és allokálást, jogosultságvizsgálatot, job- és workflow-kezelést, hibatűrést stb.
Akadémiai Ifjúsági Díj
2003/03/14
Kádár Botondot, az Intelligens Gyártási és Üzleti Folyamatok Kutató Csoport munkatársát, az MTA Főtitkára a benyújtott pályamunkája alapján Akadémiai Ifjúsági Díjban részesítette.
Diplomáciai látogatások a SZTAKI-ban
2003/03/14
Richard Alston, Asztrália Kommunikáció- és Információ technikai minisztere és Leo Cruise Ausztrália magyarországi nagykövete 2003. március 14-én látogatást tettek Intézetünkben. Roska Tamás akadémikus és Monostori László igazgatóhelyettes fogadta a vendégeket. Az Intézet általános bemutatása után az Analogikai és Neurális Számítások Laboratórium és a Rendszer- és Irányításelméleti Laboratórium munkatársai tartottak munkájukról rövid áttekintést a vendégeknek.
Elso díj ágens technológia versenyen
2003/02/06
Az Informatika Foosztály Rendszerfejlesztési Osztálya az "Agent Technology Competition and Exhibition" versenyen az Infrastruktúra kategóriában elso helyezést ért el. Az Agentcities kezdeményezés és IST projekt által szervezett versenyen a világ minden részérol ötvennégyen indultak. A kiállításról és versenyrol a Spanyol televízió is közvetített, a díjakat a Barcelona-i városházán adták át.
Farkas Gyula Díj
2003/01/28
Pintér Márta, az Informatika Laboratórium tudományos munkatársa a nemparaméteres statisztika terén elért kiemelkedő eredményeiért elnyerte a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula Díját.
Kemény János díj
2002/10/16
Zarándy Ákost, a CNN vizuális számítógép első prototípusának kifejlesztéséért és eddigi kiemelkedő szakmai alkotó és publikációs teljesítményéért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kemény János díjjal jutalmazta.
Egy kis történelem: ma tizenegy éves az első magyar domain
2002/10/07
Ma 11 éve, 1991. október 7-én jegyezték be az első magyar domainneveket. A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének (a híres MTA-SZTAKI) -- a magyar internet hőskora színhelyének -- jutott az első dothu: a sztaki.hu.
Bővebben
Szuperszámítások DataGriden: egy mindenkiért, mindenki egyért!
2002/09/26
A web következő generációját az úgynevezett grid rendszerek alkotják majd, ahol már nemcsak az információt lehet szabadon nyilvánossá tenni, illetve elérni, hanem az információ feldolgozásához kapcsolódó tetszőleges szolgáltatások is bárki számára elérhetővé válnak. Ez a megközelítés várhatóan forradalmasítani fogja az egész informatikát, és új távlatokat nyit az információ elérésében és feldolgozásában.
Bővebben
Az új szellem: GRID
2002/09/26
A szakemberek régóta gondolkoznak azon, hogy üzletileg milyen következménye lenne annak, ha megpróbálnák a számítástechnikai eszközöket hatékonyabban felhasználni. Ha egy titkárnő csak irodai alkalmazásokat használ, hogyan lehetne elérni azt, hogy számítógépének kihasználatlanul maradt kapacitását más feladatokra lehessen használni anélkül, hogy az ő munkáját bárki hátráltatná? Ha egy munkahelyen valaki egy nagyobb gépigényű feladatot hajt végre, miért ne lehetne gyorsítani a munkáját úgy, hogy egyes feladatokat nem az ő gépe végez el, hanem másvalakié, akinek vannak „szabad kapacitásai”? Ha ezt az elvet még megtoldjuk azzal, hogy a gépek kapacitása tervezhető legyen, hamar rájöhetünk, hogy egy új hálózati koncepciót kaptunk, amelyben az egyes eszközök kihasználtsága jobb, így könnyen meglehet, hogy hosszú távon csökkenteni lehet az informatikai beruházások összegeit.
Bővebben
Nevanlinna díj
2002/09/26
Az informatika matematikai vonatkozásainak legmagasabbra értékelt nemzetközi díját idén Madhu Sudan (MIT, USA) kapta, akinek fontos eredményei vannak az elméleti számítástudomány több területén. Kollégánk, Friedl Katalin írt vele közös cikket.A közös munka a bizonyítások randomizált ellenőrzésének témájában született. A laudáció szerint ez a téma egyike azoknak, amelyekben Dr. Sudan meghatározó eredményeket ért el.
Pályázat egyetemi hallgatók és doktori képzésben résztvevők számára
2002/09/10
2003-ban lesz száz éve, hogy Neumann János (1903, Budapest - 1957, Washington, USA), a világhírű matematikus született. A Bolyai János Matematikai Társulat Neumann János születésének 100. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki. A pályázat célja Neumann János matematikusi és matematikai fizikusi munkásságának népszerűsítése, különösen a természettudományi és matematikai képzésben résztvevő egyetemi hallgatóság körében. A felhívás teljes szövege
Felhívás Gábor Dénes-díjra való felterjesztésre
2002/07/24
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik...
A felhívás teljes szövege
Virtuális Intézet
2002/04
2002 május 7-én az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI) és a Fraunhofer Társasághoz tartozó stuttgarti székhelyű Gyártástechnológia és Automatizálási Intézet (IPA), Termelés és Üzleti Menedzsment néven Virtuális Intézetet alapított.
A közös magyarországi kutatási, fejlesztési és tanácsadói tevékenység megindításának célja a honi vállalatok és szolgáltatók termelési, illetve üzleti folyamatainak támogatása: Terméktervezés, Gyártó és Logisztikai Rendszerek Tervezése és Menedzselése, Szervezés és Minőségirányítás, Üzleti Folyamatok Szervezése, Beszállítói Láncok Menedzselése, Termelési Hálózatok és E-business.
További információ Kádár Botondtól.
Diplomáciai látogatások a SZTAKI-ban
2002/04
Wilfried Gruber, Németország magyarországi nagykövete és Alain Costes, a Francia Kutatási Minisztérium műszaki osztályának igazgatója 2002. március 28-án illetve április 25-én látogatást tett az MTA SZTAKI-ban. Az Intézet vezetői beszámoltak a SZTAKI kutatási eredményeiről és ismertették a közeljövő terveit. A résztvevők megbeszéléseket folytattak az együttműködési lehetőségekről, különös tekintettel az EU VI. keretprogramjára.
Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója
Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója pályázaton a Paksi Atomerőmű Rt számára készült "Blokkindítási tesztgép" című munkájával Varga István elnyerte az Alstom Power Hungaria Rt. különdíját.
Akadémiai Ifjúsági Díj
Az MTA Főtitkára benyújtott pályamunkájuk alapján intézetünkből idén két kutatót részesített a díjban: Benczúr Andrást, az Informatika Kutató Laboratórium munkatársát, "Randomizált algoritmusok hálózati optimalizálási problémákban". c. munkájáért, és Mészáros Csabát az Operációkutatási és Döntési Rendszerek Kutató Laboratórium munkatársát, "A nagyméretű optimalizálás speciális problémái és alkalmazásai" c. pályamunkája alapján.
Bolyai-díj 2002
Roska Tamás akadémikust, a programozható analogikai CNN szuperszámítógép elvének kidolgozásáért március 2-án a Budapesti Kongresszusi Központban Bolyai-díjjal tüntették ki. A kétévenként a legjelentősebbnek ítélt tudósunknak adott elismerés a legnagyobb hazai, civil kezdeményezésű tudományos díj, amelyet most másodszor adtak ki.
Bővebben
DAPSYS 2002
4th Austrian-Hungarian Workshop on Distributed and Parallel Systems
Linz, Ausztria, 2002. szeptember 29. - október 2.
A negyedik DAPSYS (Austrian-Hungarian Workshop on Distributed and Parallel Systems) együtt kerül megrendezésre a kilencedik EuroPVM/MPI konferenciával. Míg az EuroPVM/MPI fő témája a PVM és MPI rendszerekkel kapcsolatos legutóbbi kutatások és fejlesztések, a DAPSYS a párhuzamos és elosztott rendszerek általános kérdéseinek fóruma, ez alkalommal előtérbe helyezve a klaszter és grid rendszereket, a metaszámítást és az ezekhez kapcsolódó technikákat.
Kriptográfiai előadások
"Kriptográfia és alkalmazásai" cimmel szeminárium sorozat indul a SZTAKI-ban. A részletes program itt olvasható.
Álmok álmodói
Roska Tamás és Várady Tamás csapatának kutatási eredményei - a Celluláris Neurális Hálózat (CNN) illetve Mérnöki visszafejtés - szerepelnek az egész évben nyitvatartó millenáris kiállításon. Így az összesen kiállított tíz informatikai témából kettő a SZTAKI-ból van! Látogasson el a két kutatócsoport honlapjára is az alábbi címeken: http://lab.analogic.sztaki.hu/ illetve http://wwwold.sztaki.hu/gml/.
A Magyar Szabadalmi Hivatal pályázati felhívása új műszaki alkotások, kutatási, feltalálói eredmények elismerésére
Szellemi öröksége ápolásának jegyében, Gábor Dénes Nobel-díjjal való elismerésének 30. évfordulója alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új műszaki alkotások, kutatási, feltalálói eredmények elismerésére pályázatot hirdet az alábbi szakmai területeken...
A felhívás teljes szövege
Corvin-lánc
A magyar tudomány fellendítéséért szerzett kimagasló érdemeiért Intézeti Tanácsunk tagját, Lovász László Wolf-díjas matematikust december elsején Corvin-lánccal tüntették ki.
Nívó díj
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2001. évi Nívó díját Horváth Miklós és Borka József kapta az "Új moduláris energiaátalakító megoldások fénycsövek fényerő szabályozásához" című cikkéért.
Új elismerések

Roska Tamás akadémikust kimagasló tudományos munkásságáért és a Veszprémi Egyetem érdekében kifejtett tevékenységéért a Veszprémi Egyetem "Tiszteletbeli doktorrá" nyilvánította.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szirányi Tamást a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkájáért Mestertanár kitüntetésben részesítette a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából.

Felhívás Gábor Dénes-díjra való felterjesztésre
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik...
A felhívás teljes szövege
Új 3D-s lézeres letapogató a Geometriai Modellezés Laboratóriumban
Az elmúlt hónapban üzembe állítottunk egy korszerű 3D-s lézeres letapogató berendezést a Modelmaker-t, amely az angol 3DScanners cég terméke. A lézerfej egy 7 szabadságfokú robotra van erősitve, amelyet az operátor lényegében szabadon mozgat a térben, annak érdekében, hogy a mérendő objektum felületi pontjainak koordinátáit megkapja. Rövidesen nyílt napot rendezünk az érdeklődőknek.
Képek
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok
A Széchenyi-terv Ne chaletzky György előadása"> Az Új irányok és eredmények a számitástechnikában és az automatizálásban előadássorozat keretében az MTA SZTAKI tisztelettel meghív minden érdeklődőt Michaletzky György tanszékvezető docens "Sztochasztikus interpoláció és a Riccati egyenlet invariáns irányai" című előadására. Időpont: 2000. április 25. kedd, 14 óra. Helyszín: MTA SZTAKI Nagytanácsterem
2. Web Cache Menedzser Workshop
A DESIRE II projekt támogatásával a TERENA 2000. március 2-3-án az MTA/SZTAKI-ban rendezte meg a 2. Web Cache Menedzser Workshopot. A rendezvény mind az akadémia közösségben, mind pedig a kereskedelmi szolgáltatóknál tevékenykedő web cache adminisztrátorokhoz szólt. A résztvevők előadásokat hallgathattak meg cache architektúrákról és kommunikációs protokollokról, cache monitorozásról és analízisről és még sok egyéb érdekes témáról. Lehetőségük volt továbbá gyakorlati foglalkozás keretében a cache hierarchiák építésével is megismerkedni. A rendezvény utolsó részében a kurrens fejlesztésekről és kutatási területekről hallhattak a résztvevők. A workshop különös figyelmet szentelt a közép-kelet európai régió fejleményeire is.
Kovács György előadása
Meghívó Kovács György "Gyártásautomatizálás - gyártásmenedzsment: kutatói látásmódok európai projektekben - tapasztalatok" című előadására (2000. február 15. 14 óra).
Fontos irányítástechnikai alkalmazás sikere
A Siemens, a Paksi Atomerőmű Rt és a SZTAKI elmúlt kétévi együttműködése eredményeként 1999. augusztusában sikeresen üzembehelyezték a paksi atomerőműben annak az új reaktorbiztonsági rendszernek első egységét, amely a VVER 440 típusú erőművek között elsőként használja a korszerű, a biztonságot jelentősen növelő digitális információs és vezérlő technikát. A SZTAKI Irányításelméleti kutatócsoportja elméleti kutatásai révén tudott a biztonsági rendszer rekonstrukciójához hozzájárulni, elvégezte a Siemens rendszer ellenőrzését és működésének hitelesítését, és jelentős újdonsággal - az indítási tesztgép kifejlesztésével - egészítette azt ki. Az intelligens indítási tesztgép automatizálja a reaktor újraindítással kapcsolatos bonyolult folyamatot. A munka folytatódik, részt veszünk a reaktorbiztonsági rendszer további egységekben történő bevezetésében.

Szuperszámítógép teljesítményt mértek egyetlen analogikai vizuális mikroprocesszoron az MTA SZTAKI-ban egy zártkörű nemzetközi csúcstechnológiai zsürin. Az Intézet Analogikai és Neurális Számítógépek Laboratóriuma és a Sevilla-i Mikroelektronikai Intézet munkatársai összefogásával elkészített chip bemutatásakor, először mértek ilyen nagy számítási teljesítményt komplex látási feladatok megoldására. Az USA-ból, Svédországból, Nagy Britanniából és Dániából érkezett vezető szakemberek és kutatási program menedzserek együtt értékelték ki a magyar és spanyol intézet közös munkájának eredményét és a chip alkalmazási lehetőségeit, melyet L.O.Chua Berkeley-beli Laboratóriumával való évtizedes közös kutatómunka előzött meg. Ez volt az első alkalom, hogy az 1992 ben Roska Tamás és L.O. Chua találmányaként megalkotott analogikai elven működő számítógép architektura fizikai megvalósítása ilyen komplex feladatokat volt képes megoldani. Az alkalmazási lehetőségek felmérése most folyik, hiszen ez a teljesítmény több ezerszerese a ma kapható digitális mikroprocesszorokénak és egyesíti magában a kamera és a számítógép funkciókat.

Az orvosi diagnosztikában ez a chip lehetővé teszi például a szív ultrahangos vizsgálatakor (ultrahang echokardiográfia) az azonnali kiértékelést. Hasonló módon, ez az új technológia megoldhatja a TV képváltási frekvenciájánál ezerszer gyorsabb (30 ezer kép/mp) nagysebességű jelenségek detektálásának problémáját, többek között különlegesen gyors fizikai jelenségek (atomi villanások) érzékelését, vagy egy autóban a baleset pillanataiban az utasok helyzetének és sebességének detektálását segítve ezzel a légzsákok indításának biztonságos szabályozását. Az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról 1999. október 18-án a Gellért Hotelben tartott sajtótájékoztatón számoltak be a kutatók.

A SZTAKI beli laboratóriumban került kidolgozásra az új analogikai celluláris számítógép teljes számítástechnikai infrastruktúrája, valamint sok alapvetoen új algoritmus kidolgozása ezen új számítási paradigmára. Ebben a Laboratóriumban dolgozó kutatók, akik közül az elmúlt évben öten szereztek PhD. fokozatot és három MTA doktora disszertáció is készült, jelentos egyéni tudományos eredményeikkel járultak hozzá a kutatáshoz. Részleteket a http://lab.analogic.sztaki.hu címen lehet találni.

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster