A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma
kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit és a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente átadásra kerülő belföldi
GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat

az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik:

- kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytatnak,
- jelentős szellemi alkotást hoztak létre,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben járulnak hozzá
...intéz-ményük innovációs tevékenységéhez,
- a környezet védelme területén kimagasló eredményt értek el.

A felterjesztés megkívánt tartalma:

I. Adatlap
A jelölt neve (asszonyoknál leánykori nevet is), születési hely, év, hó, nap pontos lakcím (irányító számmal) és telefon munkahely neve, címe, telefonszáma, munkahelyi beosztás
A felterjesztő (jelölő) személy neve, beosztása, telefonszáma,
A felterjesztő szervezet neve, címe, A felterjesztés ügyintézőjének (ha nem azonos a jelölővel) neve, címe, telefonszáma
Az ajánlók neve, munkahelye, beosztása, levelezési címe, telefonja

II. Jelölés
A felterjesztés (jelölés) indoklása, a felterjesztő aláírásával, (legfeljebb 3 db A4-es gépelt oldal terjedelemben)

Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának max. 2 oldal terjedelmű ismertetése
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról, cikkekről)
3. Két, a jelölt szakmájában országosan elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, max. 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele.

Egyéb
A felterjesztő (jelölő) személy részére megcímzett és felbélyegzett 2 db. kisméretű válaszboríték.

Az adatlapot, a jelölést és a mellékleteket
(szakmai életrajz, listák, ajánló levelek)
tartalmazó felterjesztéseket összefűzve, a
NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.)
1 eredeti és 2 másolati példányban kell megküldeni.

A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) felterjesztéseket a Kuratórium formai okból, további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A CD-n vagy floppy lemezen is benyújtott felterjesztéseket a Kuratórium köszönettel veszi.


Az adatlap letölthető: Adatlap03.doc (klikkeljen ide!)
vagy kérésre faxon továbbítjuk!

Beküldési vagy postára adási határidő:
2003. október 10
.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2003. december közepe.


A postán beérkezett felterjesztések átvételéről a felterjesztők, az elbírálás eredményről a felterjesztők; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak.
A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően, a szaksajtó segítségével is nyilvánosságra hozzuk.


További felvilágosítást ad: Kosztolányi Tamás titkár
(Fax:319-8916 Tel: 319-8913/21 e-mail: alapitvany@novofer.hu)

A pályázati felhívás letöltése: PalyazatiFelh03.doc (klikkeljen ide)


Garay Tóth János
a kuratórium elnöke