MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

Nyílt pályázati kiírás

Kutatási támogatásra a 2004-2006-os időszakra

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI) pályázatot hirdet a 2004. január 1-től 3 éves időszakra az akadémiai költségvetésből és az Intézet saját alapjaiból elkülönített kutatási támogatásra.

Alapelvünk a nemzetközi mércével mérhető alapkutatás, az eredményeket alkalmazó, az itthon és külföldön hasznosítható informatikai fejlesztések és magas szintű tanácsadási tevékenység egymásra épülésének megteremtése, a tágabb tématerületen egy kiválósági központ megvalósítása, mely vonzó témákat és körülményeket biztosít a tehetséges fiatalok Ph.D. tanulmányához, alkotó tevékenységük megkezdéséhez.

Az akadémiai költségvetésből származó kutatástámogatásra az intézeti dolgozók általában 3 évente pályázhatnak. A pályázat fedezi a kutatók közalkalmazott besorolás szerinti fizetését, terhekkel együtt, az Intézetben bevezetett magas színvonalú kiegészítő ellátásokat, a terembért és valamennyi, konferencia-részvételre szolgáló összeget. A támogatásban részesült kutatóktól eredményekben, publikációkban, hivatkozásokban, tanítványokban, projektekben megnyilvánuló tudományos teljesítményt várunk el.

Idén először, a SZTAKI nyílt pályázatot hirdet jelenleg máshol dolgozó kutatók, kutatócsoportok számára. Az intézetben művelt témák a www.sztaki.hu alatt olvashatók. A nyílt pályázat célja, hogy a SZTAKI kutatási palettáját bővítsük olyan feltörekvő területekkel, amelyeken az Intézetben jelenleg nem, vagy csak érintőlegesen folynak kutatások.

A kutatási pályázat felépítése:

 1. A pályázott téma rövid megnevezése, a kutatás időtartama.
 2. A pályázati téma ismertetése, legfeljebb 5 oldalon, szakértő bírálók által érthetően, fontos kulcsszavakkal.
 3. A téma vezetője (mellékelve tudományos életrajzát, mely kellő pontossággal segíti a bírálókat a később felsorolt értékelési szempontok közül a személyre vonatkozó szempontok szerinti mérlegelésében. Feltétlen szerepeljen rövid megfogalmazásban: mit tart legfontosabbnak eddigi tevékenységében (különös tekintettel az elmúlt néhány évre), mit szeretne csinálni, elérni a következő 3 évben, illetve mely az az 5 publikációja, amelyeket legfontosabbaknak tart az utóbb 5 évből).
 4. A kutatás többi résztvevője (melléklet mint (3)-ban), más forrásból támogatott mellékfoglalkozásúak és doktoranduszok tervezett létszáma, adatai.
 5. A kutatáshoz kért egyéb feltételek (pl. hozzájárulás nagyobb eszközök beszerzéséhez).
 6. Együttműködő partnerek (külföldi, hazai, intézeti együttműködések és azok jellege).
 7. Egyéb meglévő, vagy várható kutatási források.

Az adott témára vagy kapcsolódó témákra elnyert vagy megpályázott támogatások (OTKA, OM, EU, stb.) a pályázat lényeges adataival (címe, időtartama, összege, a kutatási támogatás jellege, státusza). Esetleges egyéb kapcsolódó szerződések.

A kutatási pályázat beadási határideje (3 példányban):

2003 augusztus 31.

A kutatási pályázat értékelési szempontjai (a Pályázók célszerűen térjenek ki az alább felsoroltakra):

 1. A pályázat szakmai része.
 2. Tudományos publikációs tevékenység.
 3. Hivatkozási mérték.
 4. A pályázók és tanítványaik által elnyert tudományos fokozatok, díjak.
 5. Részvétel tudományos szervezetekben, folyóiratok szerkesztő bizottságában, konferenciák szervező bizottságaiban, tudományos bíráló bizottságokban.
 6. Részvétel az egyetemi oktatásban.
 7. Elnyert nemzetközi és hazai kutatási projektek.
 8. Az eredmények hasznosíthatósága, megvalósított alkotások, szabadalmak, fejlesztési, konzultációs tevékenység, kredittel nem rendelkezők foglalkoztatása.

Az értékelés lebonyolítása:

A pályázók - várhatóan szeptember folyamán - meghívást kapnak a pályázatukban foglaltak szóbeli ismertetésére és egy azt követő beszélgetésre.

A döntés ismertetésére október 30-ig kerül sor.

2003. július 15.

Inzelt Péter
Igazgató
  

Megjegyzések: A pályázatban használható legkisebb betűméret 11-es, legalább szimpla sorközzel. A4-es lapméret, a minimális margók fent, lent: 2,5 - 2,5 cm, bal oldalt 3, jobb oldalt 2 cm. A pályázatkiírással kapcsolatban érdeklődni lehet Hargitai Katalinnál ((1) 2796159, hargitai@sztaki.hu).

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster