MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

Gratulálunk!
2005/11/22
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2005. november 21-én, az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Főtitkári Dicséretben részesítette Bánné Mészáros Máriát, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet mb. gazdasági igazgatóhelyettesét.

Bánné Mészáros Mária az MTA SZTAKI pénzügyi osztályának régi dolgozója, aki sok éven keresztül rendkívül odaadóan, lelkiismeretesen végezte munkáját. 2004. januárjától, a gazdasági részleg racionalizálásáról és személyi megújításáról történő döntés után elvállalta a gazdasági igazgatóhelyettesi feladatkört. Bonyolult helyzetben állt helyt: új munkatársakkal másfajta, jobb tervezési, nyilvántartási, információs rendszert kellett kialakítania 3.5 milliárd forintos éves bevétel, évi sok ezer számla, száznál több élő szerződés mellett. Fontos szerepet játszott az új, korszerű számítógépes pénzügyi rendszer bevezetésében, az intézeti pénzügyi folyamatok és a pénzügyi osztály újraszervezésében, az újonnan felvett fiatal munkaerők betanításában. További munkájához sok sikert és egészséget kívánunk!

Gratulálunk!
2005/11/08
Békéssy András és Demetrovics János "Adatbázis-szerkezetek" című, 2005-ben megjelent könyvükért NÍVÓDÍJ-ban részesültek, amelyet 2005. november 3-án vehettek át az Akadémián.
Gratulálunk Hutter Ottónak
2005/09/20
Hutter Ottó, az eLearning Osztály vezetője, 2005. szeptember 17-én Gábor Dénes emlékérmet kapott az alábbi méltatással:

Dr. Hutter Ottó a hazai e-learning szakma neves képviselője. Az e területen kifejtett szervező tevékenysége egyedülálló. Vezetésével jött létre a hazai e-learning szabványositásra törekvő munkabizottság, valamint az e-learning fejlesztéseket bemutató szakmai fórum sorozat, amelyen a Gábor Dénes Főiskola is nagy szerepet kapott. Legutóbbi eredménye a hazai e-learning piac első szakkönyvének megjelentetése "eLearning 2005" címmel, amely a napokban jelent meg a Műszaki Könyvkiadónál.

Gratulálunk Hutter Ottónak és további eredményes munkát kívánunk!
Gratulálunk Baranyi Péternek
2005/07/26
Gratulálunk Baranyi Péternek, a Kognitív Látás Csoport vezetőjének, akit a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kemény János díjjal tűntetett ki. "Kemény János-díj 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai, alkotó és publikációs tevékenységük alapján. A díj alapításának éve 2000. Kemény János a Dartmouth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt."
Gratulálunk Hencsey Gusztávnak
2005/07/07
Gratulálunk Hencsey Gusztávnak, akit a Nemzetközi Automatizálási Szövetség (IFAC) prágai világkongresszusának megnyitó ünnepségén, 2005. július 3-án, az IFAC Elnöke "Örökös IFAC Tanácsadóvá" nevezett ki. A kinevezés értékét jelzi az örökös IFAC tanácsadók alábbi névsora: Pedro Albertos (ES), Brian D.O. Anderson (AU), Jiri Benes (CZ), Janos Gertler (US), Gusztáv Hencsey (HU), Rolf Isermann (DE), Stephen J. Kahne (US), Lennart Ljung (SE), Mohamed Mansour (CH), Michael Masten (US), Yoshikazu Sawaragi (JP), Walter Schaufelberger (CH), Manfred Thoma (DE), Tibor Vamos (HU).
Megjelent az "Informatikai algoritmusok" második kötete
2005/07/06
Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, Iványi Antal szerkesztésében megjelent az "Informatikai algoritmusok" c. monográfia második kötete. Az algoritmusok fontosabb témaköreit áttekintő tanulmánygyűjtemény több fejezetét is munkatársaink írták: Ivanyos Gábor, Rónyai Lajos (Algebra), Bodon Ferenc (Gyakori elemhalmazok keresése), Fogaras Dániel, Lukács András (Klaszterezés), Demetrovics János, Sali Attila (Lekérdezés-átírás relációs adatbázisokban). Gratulálunk munkatársainknak!
Gratulálunk
2005/06/30
Resko Barna Ph.D. hallgatónak, a Baranyi Péter által vezetett Kognitív Látás Csoport tagjának, aki Pro Sciencia Aranyérmet nyert. A díjat Vizi E. Szilveszter, az Akadémia elnöke adja át az Akadémián 2005 novemberében. A Pro Sciencia Aranyérem kitüntetés adományozható annak az egyetemi, főiskolai hallgatónak (illetve az alapdiploma megszerzését követő évben pályázó számára), aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és szakterületén elért eredményeiről az OTDK-n díjnyertes pályamunka, előadás vagy tudományos alkotás formájában is számot adott.
Gábor Dénes-díj 2005 - felterjesztési felhívás
2005/06/09
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket, akik...
A felhívás teljes szövege
Keviczky László a lengyel akadémia tagja
2005/06/03
Gratulálunk Keviczky László akadémikusnak, akit a Lengyel Tudományos Akadémia 2005. májusi közgyűlése tiszteleti tagjai sorába választotta.
Gratulálunk!
2005/05/18
Gratulálunk a Szirányi Tamás vezette veszprémi laboratórium tagjainak: Czúni Lászlónak, Császár Gergelynek, Kovács Leventének, Kránicz Balázsnak és Licsár Attilának, akik "Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója" 2004. évi pályázatán a "DIMOSZ - Digitális MOzgóképrestauráló SZoftverrendszer" című pályamunkájukkal összevont és megosztott III - IV. díjban részesültek. A munka a SzTAKI-val közös DIMORF konzorciumban készült
Gratulálunk!
2005/03/16
Mádl Ferenc köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adott át a Parlamentben. Széchenyi Díjat kapott Demetrovics János (megosztva Katona Gyulával, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójával) az adatbázisok elméletében elért, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő eredményeiért. Széchenyi Díjat kapott még Nagy István, Szász Domokos és Bach Iván is. Mindnyájuknak jó egészséget és további sikert kívánunk!
Gratulálunk!
2005/03/16
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést kapta Bakonyi Péter, az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese. A kitüntetést a Köztársasági Elnök megbízásából az IHM minisztere adta át. További munkájához sok sikert kívánunk.
Gratulálunk Siegler Andrásnak!
2005/02/14
Az Európai Bizottság 2005. január 19-i döntésével dr. Siegler Andrást, az NKTH elnökhelyettesét, - az MTA SZTAKI korábbi igazgatóhelyettesét - nevezte ki a Kutatási F.igazgatóság nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekért felelős igazgatójának. Siegler András 1975 és 1996 között dolgozott a SZTAKI-ban. Siegler András feladata az EU-n kívüli országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott kutatási együttműködési politika alakítása és végrehajtásának irányítása lesz.
 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster