GÁBOR DÉNES-DÍJ 2005
felterjesztési felhívásA NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket, akik:

- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) előterjesztéseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.
A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem kiemelkedő teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.


Az előterjesztés megkívánt tartalma

I. Kitöltött és aláírt adatlap
A felterjesztő, a jelölt és az ajánlók adatai az előírt formanyomtatvány felhasználásával
II. Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés (felterjesztés) indoklása, a felterjesztő aláírásával
III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)
3. Két, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

Az összeférhetetlenségre (felterjesztők, ajánlók) vonatkozó információk, valamint a felhívás és az adatlap letöltése:

Tájékoztató: Tajekoztato05.doc, Tajekoztato05.pdf

Pályázati felhívás: PalyazatiFelh05.doc, PalyazatiFelh05.pdf

Adatlap: Adatlap05.doc, Adatlap05.pdf

Az elektronikus és a papíralapú előterjesztés
beküldési/postára adási határideje 2005. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2005. december közepe.


Az elektronikus és postai úton beérkezett előterjesztések átvételéről a felterjesztők; az elbírálás eredményéről a felterjesztők? a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítást ad: Garay Tóth János (06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkár (Fax:319-8916 Tel: 319-8913/21, 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

Budapest, 2005. május 31.


Garay Tóth János
a kuratórium elnöke