MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

Neumann János, a matematikus

Pályázat egyetemi hallgatók és doktori képzésben résztvevők számára

2003-ban lesz száz éve, hogy Neumann János (1903, Budapest - 1957, Washington, USA), a világhírű matematikus született. A Bolyai János Matematikai Társulat Neumann János születésének 100. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki. A pályázat célja Neumann János matematikusi és matematikai fizikusi munkásságának népszerűsítése, különösen a természettudományi és matematikai képzésben résztvevő egyetemi hallgatóság körében.

Neumann János nemcsak a matematika klasszikus területein (pl. axiomatikus halmazelmélet, mértékelmélet, hálóelmélet, ergodelmélet) ért el alapvető eredményeket, de a modern matematikának több olyan területe is van, melyet kifejezetten az ő munkássága hozott létre mint önálló matematikai diszciplínát. Ez utóbbi területek közé tartozik az operátoralgebrák elmélete, a nem korlátos operátorok elmélete, a játékelmélet. Neumann Jánosnak továbbá kulcsszerepe volt a kvantummechanika matematikai alapjainak tisztázásában és ezáltal a matematikai fizikának nevezett határterületi tudományág 20. századi fejlődésében.

Pályázni olyan 15-20 oldalas magyar nyelvű dolgozattal lehet, mely Neumann János valamely matematikai eredményét vagy munkásságának valamely területét ismerteti, elemzi vagy tekinti át. Az ideális pályamű matematikatörténeti összefüggésbe helyezi Neumann munkáját, eredményeit és matematikusi személyiségét. Különösen értékes az olyan pályamű, mely Neumann hatását a későbbi matematika fejlődésére is kimutatja.

A pályázaton egy első (100 000 Ft), egy második (50 000 Ft) és egy harmadik (30 000 Ft) díjat osztanak ki. A pályázat eredményét a Bolyai János Matematikai Társulat által szervezett Von Neumann Centennial Conference: Linear Operators and Foundations of Quantum Meechanics, Budapest, 15-20 October, 2003 konferencia egy eseményeként hirdetik ki. A nyertes pályamű vagy -művek - tartalmuktól és színvonaluktól függő - alkalmas folyóiratban való megjelentetéséről a bíráló bizottság gondoskodik.

A pályázatot a Bolyai János Matematikai Társulathoz kell benyújtani postai úton 2 példányban az alábbi címre: 1027 Budapest, Fő u. 68.

Beadási határidő: 2003. március 31. (postabélyegző).

A pályázatokat nem küldjük vissza, a pályázat eredményéről minden résztvevő 2003. május 31-ig írásos értesítést kap.

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster