MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

A Magyar Szabadalmi Hivatal pályázati felhívása
új műszaki alkotások, kutatási, feltalálói eredmények elismerésére

Gábor Dénes a világhírű magyar mérnök-fizikus a holográfiai módszer feltalálásáért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért 1971-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Maradandót alkotott az információelmélet, az elektronoptika és a plazmafizika területén, élete utolsó évtizedeiben mintaadó szociális érzékenységgel elemezte az emberiség túlélését befolyásoló globális problémákat. Ennek keretében mélyrehatóan foglalkozott a nyersanyag- és energiaforrások várható kimerülésének kérdésével, az ökológiai egyensúly megbomlásának veszélyeivel. Munkássága ma is mozgósítja a műszaki és a természettudományok legkiválóbb művelőit.

Szellemi öröksége ápolásának jegyében, Gábor Dénes Nobel-díjjal való elismerésének 30. évfordu-lója alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új műszaki alkotások, kutatási, feltalálói eredmények elismerésére pályázatot hirdet az alábbi szakmai területeken:

 • Biotechnológia
 • Gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia
 • Élelmiszeripar és mezőgazdaság

A pályázók köre

Kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményeknél, termelő ill. szolgáltató vállalatoknál dolgozó, legfeljebb PhD tudományos fokozattal rendelkező azon szakemberek pályázhatnak, akik az adott kutatási témában 1991-ben vagy később kezdték meg tevékenységüket.


Pályázati feltételek

A pályázati témát regisztráltatni kell; ezt a kutatás témavezetőjének, vagy a fiatal szakember oktatási, egyetemi vagy kutatási műhelybeli tutorának írásával célszerű kiegészíteni.


A pályázatok regisztrálása
A regisztrálás helye: Magyar Szabadalmi Hivatal
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ
Iparjogvédelmi Promóciós Osztály
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
A regisztrálás határideje: 2002. március 1.

A regisztrálásnak tartalmaznia kell:

 • a kutatási téma rövid leírását,
 • a kutatás során elérni kívánt eredményt,
 • a kutatás helyének pontos megjelölését,
 • a kutatás megkezdésének évét,
 • a témavezető nevét, elérhetőségét,
 • a kutató nevét, születési évét, elérhetőségét,
 • a kutató szakmai pályafutásának leírását

A pályázat tartalmi követelményei
 1. A kutatási tevékenységgel megoldani kívánt tudományos probléma és a megoldás részletes ismertetése minimum 10, maximum 50 oldal terjedelemben.
 2. A kutatási téma iparjogvédelmi feltárása, amelyhez a Magyar Szabadalmi Hivatal a regisztrált pályázók részére ingyenes információs csomagot ad és iparjogvédelmi kutatási lehetőséget nyújt.
 3. A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályázatok tartalmát titkosan kezeli.
A pályamunkák leadásának helye: Magyar Szabadalmi Hivatal
Iparjogvédelmi Promóciós Osztály
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
A leadás határideje: 2002. szeptember 30.

Értékelés

A benyújtott pályázatokat szakértői bírálóbizottság értékeli és díjazza. A testület elnöke: a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. Tagjai az egyetemek, az MTA kutatóintézeteinek képviselői, a Magyar Szabadalmi Hivatal elbíráló munkatársai, valamint a pályamunkák kutatási témavezetői köréből kerülnek kiválasztásra. A testület három, egyenként 550 000 Ft értékű díjat adományoz, amelynek egy részét a kutatónak szakmai konferencián való - tutorával közös - részvétele költségeire van módja fordítani.

A Magyar Szabadalmi Hivatal támogatja az értékes pályaművek megjelentetését szakfolyó-iratokban, valamint konzultációs lehetőséget biztosít a kutatási eredmény és/vagy találmány jogvédelmének hazai és külföldi megszerzéséhez.

Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről és idejéről a pályázat résztvevői külön értesítést kapnak.

Részletesebb információ az MSzH-ITOK Iparjogvédelmi Promóciós Osztályán
Varju Zsuzsa osztályvezetőtől kapható az /1/ 474-5501 telefonszámon.

 

Magyar Szabadalmi Hivatal

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster