MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

Felhívás a 2001. évi Gábor Dénes-díjra való felterjesztésre

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik:

 • kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytatnak,
 • jelentős szellemi alkotást hoztak létre,
 • személyes közreműködésükkel hathatósan segítik az innovatív munkát,
 • a környezet védelme területén kimagasló eredményt értek el,
 • példamutató munkájukkal környezetükben élesztik a kreatív kedvet, alkotó szelle-met,
 • a vezetésük alatt álló szervezetnél meghatározó szerepet vállaltak az eredményesen végezhető alkotó munka infrastrukturális feltételeinek megteremtésében.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell:

 • adatlapot, az alábbi adatokkal:
  • a jelölt neve (asszonyoknál leánykori nevet is), születési hely, év, hó, nap
   pontos lakcím (irányító számmal) és telefon
   munkahely neve, címe, telefonszáma, munkahelyi beosztás
  • a felterjesztő (jelölő) személy és szervezet neve, a szervezet címe, a felterjesztő
   beosztása, telefonszáma, az ügyintéző neve, címe, telefonszáma
  • az ajánló szakemberek neve, munkahelye, beosztása, levelezési címe, telefonja
 • a jelölt szakmai képzettségének és munkásságának rövid ismertetését,
 • a felterjesztés (jelölés) indokát a felterjesztő aláírásával, (legfeljebb 3 db A4-es gépelt oldal terjedelemben) amelynek alapján a szakembert díjazásra javasolják. Ehhez mellékelhető az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények leírása (a jelentős újítások, találmányok, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektek vagy nemzetközileg is elismert tanulmányok, a jelentősebb szakmai tudományos cikkek jegyzéke)
 • két, a jelölt szakmájában országosan elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitün-tetését támogató ajánló levelét,

A kért adatokat, szakmai életrajzot, indoklást, ajánlást és esetleges mellékleteket tartalmazó felterjesztéseket összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) kérjük megküldeni 1 eredeti és 2 másolati példányban. A felterjesztéshez csatolni kell a felterjesztő személy részére megcímzett és felbélyegzett 2 db. kisméretű válaszborítékot is.

Az adatlap innen vagy a www.novofer.hu Internet-címről letölthető, ill. kérésre faxon továbbítjuk!

Beküldési vagy postára adási határidő 2001. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2001. december 11.

Az elbírálás eredményről a felterjesztők; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően, a szaksajtó segítségével is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítást ad: Kosztolányi Tamás titkár (Tel./fax:319-8916 Tel: 319-8913)

Garay Tóth János
a kuratórium elnöke

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster