MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

Az Intézetről

Az informatika hazai tudásközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetét 1964-ben alapították, jelenlegi formájában két intézet összevonásával 1973-ban jött létre. 1998-ban, az akadémiai konszolidáció keretében, egyesült az MTA SZTAKI a KFKI MSZKI-val, és így ma az ország egyetlen informatikai kutatóintézete. A múltban az intézet fontos szerepet játszott a számítógépes technikák hazai elterjesztésében, speciális hardvereszközök kifejlesztésében és egyedi irányítási rendszerek megvalósításában. Jelentős eredmények születtek többek között a gépipar, a NYÁK-gyártás és -ellenőrzés, az ipari folyamat-irányító rendszerek területén. 1987-től az Intézet meghatározó szerepet játszott a mai NIIF számítógépes hálózat létrehozásában, egyes hálózati eszközök kifejlesztésében.

A Paksi Atomerőmű Rt. blokkszámítógép programozása és tesztelése

Az intézet 1987-88-ban helyesen mérte fel azt, hogy az embargó fellazulása és a megfelelő technológiai háttér hiánya, illetve rendkívüli költségei miatt a kissorozatú hardverfejlesztés és -gyártás gazdaságosan nem folytatható, ezért ezt a tevékenységét felszámolta. Radikális, komoly racionalizálással párosuló belső átszervezés eredményeképpen az intézet 800 főt elérő létszáma még 1990 előtt 350 főre csökkent. Ez az átszervezés meghatározó jelentőségű volt a 90-es évek elejének nehéz váltási periódusában, mivel eredményképpen az intézetnek nem voltak fölösleges készletei, de adóssága, gazdaságtalan tevékenysége sem.

Országos gyűjtőkörű szakkönyvtár

Az MTA SZTAKI ma kizárólag hozzáadott szellemi értéket hoz létre, nem gyárt és nem kereskedik. Független abban a tekintetben, hogy együttműködik több nagy informatikai céggel, de egyikkel sem kizárólagosan.

A jelenlegi létszám 300 fő körüli, ebből 200 fő felsőfokú végzettségű kutató és fejlesztő, a tudományos minősítéssel rendelkezők száma 70 felett van, ezen belül 6 akadémikus és 16 akadémiai doktor. A kutatók mintegy fele 35 évnél fiatalabb.

Az Intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítás-technikai, alkalmazott matematikai alap- és alkalmazott kutatás széleskörű művelése és az itt megszerzett speciális ismeretek hasznosítása kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén.

A tevékenységi filozófia azon alapszik, hogy a csak alapkutatásra szakosodott, azt magas színvonalon végző alapkutató részlegek biztosítják:
 - az intézet hazai és nemzetközi "goodwill-jét" egyes kiemelt területeken,
 - olyan hasznosítható eredményeket és problémamegoldó környezetet, amely az Intézetnek versenyelőnyt biztosít az egyes termékekre, alkalmazási területekre szakosodott cégekkel szemben a rendszertervezés, szaktanácsadás területén,
 - az egyetemi oktatáson keresztül tehetséges fiatalok bevonását a kutató és alkalmazási feladatokba;
 - ezzel szemben az alkalmazási-vállalkozási tevékenység nyeresége szolgál alapul a kutatáshoz és szaktanácsadáshoz szükséges infrastruktúra beszerzéséhez és többletjövedelmet biztosít a kutatók számára (is) az alapkutatásra biztosított költségvetési támogatáson felül.

A fenti tevékenységi filozófia hosszú évek óta alapvetően bevált és a nemzetközi tapasztalatok alapján is okkal véljük, hogy a jövőben is beválik.

Számítógépes oktatóterem

Az Intézet alkalmazási tevékenysége a nagy és bonyolult rendszerekre koncentrálódik, ahol a sokoldalú ismeret, a nagyobb teamek megszervezésének lehetősége, az Intézet infrastruktúrája és anyagi súlya (stabilitása, felelősség-vállalása) érvényesülhet. Az informatikai feladatok megoldása előtt részletesen megismerkedünk a "technológiával", mivel a siker kulcsa az, hogy az adott folyamatok - legyen szó ipari vagy ügyviteli rendszerről - szükségleteihez és lehetőségéhez válasszunk informatikai rendszert, és ne fordítva. Az informatika nem öncél: feladata a szervezet alaptevékenységének kiszolgálása, támogatása.

Néhány olyan fontosabb témakör, ahol az alkalmazás jelentős elméleti eredményekhez kötődik:
 - mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása orvosi diagnosztikában, pénzügyi-közgazdasági területen, technológiai folyamatirányításban,

Számítógépközpont

 - a CNN analogikai számítógép és CNN algoritmusok alkalmazása különösen nagysebességű képdetektálás területén, például orvosi területen mammogrammok, echo-kardiogrammok kiértékelésére, kromoszóma-analízisre, illetve nyomtatott áramköri lapok tervezésére és ellenőrzésére, a mozgó képek kódolásában és a kriptográfiában,
 - irányításelméleti alapkutatási eredmények alkalmazása nagymegbízhatóságú és robusztus irányítás, ipari folyamatok on-line diagnosztikája, digitális irányítási rendszerek verifikálása terén, a járműtechnológiában,
 - matematikai statisztikai alkalmazások, kód- és kódoláselmélet,
 - operációkutatási eredmények alkalmazása a döntéstámogatás és a környezetvédelem terén,
 - kommunikációtechnológia, így az NIIF program hálózati szolgáltatásainak fejlesztése, könyvtárautomatizálás, WWW alapú szoftvertechnológia kutatások és kísérleti fejlesztések, multimédia technológiai fejlesztések,
 - szuperszámítógépek és hálózatba-kapcsolásuk.

Perspektivikus feladat a minőségbiztosítási technikák adaptalása és alkalmazása a szoftverfejlesztés és alkalmazói szoftverrendszerek területén.

Az Intézet fontos szerepet játszik az egyetemi és posztgraduális oktatásban is. Ezt többek között öt közös tanszék, több Ph.D. programban történő részvétel, 40-50 doktorandusz témavezetése és alkalmazása jelzi. Az Intézet nagy számban tud munkahelyet biztosítani tehetséges fiataloknak, akik szakmailag érdekes feladatokon kívánnak dolgozni jó munkahelyi légkörben, kiváló infrastruktúra, könyvtár (de az informatikai ipartól elmaradó jövedelem) mellett.

Az NIIF hálózat csatolóegysége

Széleskörűek a nemzetközi kapcsolatok a korszerű KF-témákban. Már a múltban is jól szerepeltünk a különböző EU kutatási programokban, és a jó szereplés folytatódott az V keretprogramban is. A 2000. évben elnyertük a "Centre of Excellence" címet az V keretprogramban meghirdetett pályázaton, amely 3 évre 600.000 ECU támogatást is jelent az EU kutatóintézetekkel történő együttműködés fejlesztésére. Közös projektek futnak vezető amerikai egyetemekkel, mint az MIT vagy a Berkeley Egyetem. Több kutatásunkat támogatja az NSF, az US Navy, az US Army Office.

Tagja vagyunk az ERCIM (European Research Consortium on Informatics and Mathematics) szervezetnek, melynek tagjai az EU országainak nemzeti informatikai kutatóközpontjai (országonként egy-egy, reprezentatív résztvevő).

Különösen nagy jelentőségűek a nemzetközi számítógépes kommunikáció legmodernebb technikáihoz kapcsolódó multilaterális, hosszú távú projektek. Megszületése óta a SZTAKI menedzseli az ország legnagyobb számítógépes hálózatát, az NIIF-et, amelyhez a hazai kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, könyvtárak, múzeumok csatlakoznak. Az európai kutatói hálózatokat menedzselő DANTE szervezettel kötött szerződés keretében veszünk részt a Közép-kelet-európai régió nagysebességű hálózatának fejlesztésében.

Laboratórium

Az utóbbi években a hazai NIIF hálózat kapacitása is nagyságrendekkel növekedett. Új terület a klaszter-szuperszámítógép és a szuperszámítógépek világhálózata, a GRID. Részt veszünk a CERN által kezdeményezett, magfizikai mérések hihetetlen mennyiségű adatának feldolgozására szolgáló, a következő években kiépítendő európai szuperszámítógép-hálózat kifejlesztésében is.

A SZTAKI tudományos eredményeit évente 300-nál több publikáció, hivatkozások százai, tucatnyi megvédett disszertáció, rangos tudományos rendezvények, kiemelkedő nemzetközi kapcsolatok fémjelzik. A tudományos sikerek mellett milliárd forint feletti saját vagyonával és kétmilliárd forinthoz közeledő éves nettó árbevételével az MTA SZTAKI gazdaságilag stabil, megbízható partner a nagy informatikai fejlesztési projektekben.

Munkaszoba

Régebbi ismertető

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster