MTA SZTAKIEU Kiválósági Központ az információ-technológia és az automatizálás területénAz MTA SZTAKI tagja az ERCIM-nek (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)Az MTA SZTAKI tagja a W3C-nek (the World Wide Web Consortium)ISO 9001 Minőségírányítás
HírekSzolgáltatásokAz IntézetElérésIntrawebTartalomKeresésEnglish

TINLIB ismertető


Általános ismertető


 
1. Az EOSi és a TINLIB

A TINLIB az EOS International cég terméke. (A cég 1996 elején az amerikai Data Trek és az angol IME fúziójából jött létre.)

Az amerikai Library Journal minden évben áttekinti a könyvtár-automatizálási programok világpiaci helyzetét. A felmérések szerint a TINLIB évről-évre a legsikeresebb könyvtári programok között foglal helyet.


 
2. A TINLIB Magyarországon

1992 február óta a TINLIB hivatalos magyarországi képviselője az MTA SZTAKI. Az MTA SZTAKI a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb kutatóintézete, egyben az egyik legjelentősebb magyarországi szoftverház több, mint 300 alkalmazottal.

Az MTA SZTAKI készítette el a program magyar változatát és látja el a TINLIB magyarországi forgalmazásával kapcsolatos teendőket.

A Vevőszolgálat az MTA SZTAKI-n belül az Informatikai Szolgáltatások Osztályának a feladata.

Király László osztályvezető (kiraly@sztaki.hu)

Varga Sándor témafelelős (varga@sztaki.hu)

Demel Anna (demel@sztaki.hu)

Lengyel Monika (moni.lengyel@sztaki.hu)

Cím: Budapest, 1111. Lágymányosi utca 11. II. em.

Tel.: (36) (1) 269-8284
Fax: (36) (1) 269-8288


 
3. Magyarországi referenciahelyek

1996 szeptember eleji állapot szerint 31, különféle feladatkörű magyarországi könyvtár döntött úgy, hogy a TINLIB-et választja a könyvtári munkafolyamatok automatizálására. Néhány kiragadott referenciahely: Gödöllői Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára, Miskolci Városi Könyvtár, Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Könyvtára, Pénzügyminisztérium Könyvtára.

A magyarországiakon kívül a TINLIB több mint 2000 referenciahellyel rendelkezik szerte a világon, köztük olyan nagy presztizsű intézmények, mint a Kongresszusi Könyvtár (Washington), a Károly Egyetem Könyvtára (Prága), a Román Nemzeti Könyvtár (Bukarest).


 
4. A szoftverről

A rendszer moduláris felépítésű, az egyes modulok önállóan is megvásárolhatók és használhatók. A főbb modulok:

4.1 Katalógus modul

A modulban különféle dokumentumtípusok katalogizálhatók. Az egységes adatbevitelt az ún. ablakos technika segíti (katalogizálás közben bizonyos mezőknél ablak nyitható és onnan az egységesített adat átemelhető). A dokumentumok tartalmi feltárását a tezaurusz-kezelés és a strukturálható tárgykörök is segítik. Az állományban való keresésre számos lehetőség van.

4.2 OPAC modul

Az olvasó barátságos felhasználói felületen keresztül, bővített "help"-pel kereshet a katalógusban.

4.3 Kölcsönzési modul

Meghatározhatók a kölcsönzők és a kölcsönözhető dokumentumok jellemzői, előírhatók a különféle kölcsönzési időtartamok és a büntetések. Késési figyelmeztetések és előjegyzési értesítések nyomtathatók. A kölcsönzés és a visszavétel egyszerűen, egy-egy funkciósbillentyűvel elvégezhető.

4.4 Gyarapítási modul

A modulban elkészíthetők és kinyomtathatók a könyvrendelések. Nyilvántarthatók a költségek, lehetőség van reklamálásra és a rendelés törlésére is.

4.5 Periodika modul

Periodika-rendelések, reklamálások, a rendelések törléseit lehet ebben a modulban kezelni. Lehetőség van köröztetési listák készítésére. A folyóiratok érkeztetésére többféle lehetőséget is felkínál a modul. Nyilvántartja a költségeket is.

4.6 TINGEN

Ez egy különálló, csak PC-n futó modul. Különféle formátumú listák, gyarapodásjegyzékek készíthetők vele. A táblázatkezelő részével statisztikák, kimutatások állíthatók elő.

4.7 Export-import modul

A modul lehetőséget ad TINLIB-TINLIB, valamint más adatbázis-TINLIB közötti adatcserére. A különféle adatbázisokhoz ún. konvertáló táblát kell készíteni (pl. különféle MARC-formátumok).

4.8 Adminisztrációs modul

Ebben a modulban végezhetők el a különféle adatbázis-karbantartási műveletek. Meghatározhatók a belépési jelszavak és az ehhez kapcsolódó jogosultságok.


 
5. Operációs rendszerek

A TINLIB az operációs rendszerek széles spektrumán használható az egyfelhasználós MS-DOS-os rendszertől a UNIX alatt futtatható nagy, többfelhasználós rendszerekig.

A rendszer ugyanakkor operációs rendszer független. A felhasználói felület mindkét operációs rendszerben azonos. Ennek következtében egy MS-DOS-os rendszerről ­ ha a megnövekedett igények ezt megkívánják ­ zökkenőmentesen lehet áttérni a nagyobb teljesítményt nyújtó UNIX-os rendszerre. Az adatok (például a katalógusállomány) áttöltése MS-DOS-ból UNIX-ba ugyancsak egyszerűen megoldható.

A legfontosabb operációs rendszer platformok: MS-DOS, ICL DRS/6000, SUN Solaris, IBM AIX, DEC Ultrix, DEC OSF stb. A C nyelvben, szabványos eszközök felhasználásával készült TINLIB rendszer adaptalása a különféle UNIX-okra rendszerint általában nem jelent többet egy újrafordításnál.


 
6. Hardver követelmények

A TINLIB semmiféle speciális igényt nem támaszt a hardverekkel szemben. A kereskedelmi forgalomban kapható átlagos teljesítményű PC-ken és a UNIX szállítók által kínált gépeken a TINLIB működik. Természetesen minél gyorsabb a processzor és a Winchester, minél több a memória, annál hatékonyabb a működés.

A könyvtáros munkáját kényelmessé teszi a vonalkódok használata. Vonalkód szolgálhat az olvasó illetve a könyvtári dokumentumok azonosítására.

A TINLIB messzemenően támogatja a vonalkódok használatát. Magyarországon ez a megoldás működik például a Nemzetközi Menedzser Központban vagy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.


 
7. Hálózati lehetőségek

7.1 Kliens-szerver üzemmód

A TINLIB legkorszerűbb működésmódja a kliens-szerver mód. A gépek egyike kitüntetett szerepet játszik, ez a szerver gép, ezen működik az adatbázis és az azt kezelő programok. A többi gép a kliens, amelyeken a felhasználóval kapcsolatot tartó programok futnak. A kliens és a szerver funkciók a legteljesebb mértékben szét vannak választva.

A szervergép vagy egy MS-DOS alatt futó PC, vagy UNIX gép. A kliens gépek MS-DOS alatt működnek.

A kliensek és a szerver általában TCP/IP protokollal kommunikálnak egymással, ez esetben a kliens és a szerver akár földrésznyi távolságban is lehet egymástól.

A legegyszerűbb verzióban ugyanakkor semmiféle alaphálózatra nincs szükség. A szerver és a kliensek IBM-PC-k, melyek soros portjaikon keresztül, kábellel vannak összekötve és a speciális TINNET protokollal kommunikálnak. Ez a megoldás alkalmazható 3-4, egymástól legfeljebb néhány 10 m távolságban elhelyezett gépek esetén.

7.2 Fájl-szerver üzemmód

A TINLIB a legtöbb elterjedt PC-s hálózati szoftver (Novell, 3Com, LAN Manager, Token Ring stb.) felügyelete alatt is tud működni. Ebben az üzemmódban az összes program a felhasználó gépén fut, a kitüntetett gép csak fájl-szerver szolgáltatást nyújt.

7.3 Terminál-szerver üzemmód

A TINLIB UNIX verziója működhet úgy is, hogy mind a kliens, mind az adatbázis-kezelő programok a szerver gépen futnak, a felhasználó a UNIX-gép saját termináljairól vagy PC-ről, terminálemulációval éri el a rendszert. Ebben az üzemmódban a TINLIB szerver a hálózat olyan pontjairól is elérhető, ahol nem működik kliens program. Ez teszi lehetővé, hogy TINLIB szerverek nyilvános OPAC szolgáltatást nyújtsanak.


 
8. TINLIB kiegészítők

Az EOSi a szoftver továbbfejlesztésén munkálkodik. A fejlesztési irányokat a felhasználók és a piac visszajelzései alapján határozzák meg.

8.1 Windows OPAC

A 280-as verzióval egyidőben piacra kerülő Windows OPAC lehetővé teszi a katalógus kezelését Windows környezetből. A modul segítségével a katalógusrekordokhoz kapcsolt képek, hangok is megjeleníthetők, ezáltal egy igazi multimédia környezet jöhet létre.

8.2 Katalóguscédula-nyomtató program

Az MTA SZTAKI, a hazai előírásoknak megfelelően készített egy programot, mely a TINLIB-ből kinyert adatokból szabványos katalóguscédulákat tud nyomtatni, tetszőleges számban. A program gyarapodási jegyzék készítésére is alkalmas.

8.3 Exportálás az MNB CD-ROM-járól

A TINLIB exportáló modulja és a HUNMARC formátumú konvertáló tábla segítségével lehetőség van arra, hogy a CD-ROM-ról leválogatott adatokat mindenki a saját adatbázisába betölthesse. Ezzel jelentősen lerövidül az adatbevitel fárasztó és hosszú folyamata.

Szolgáltatások


 
9. TINLIB szoftverhasználati szerződés

Ha a fenti ismertető, a bemutatók és a személyes találkozók hatására a TINLIB mellett döntött, akkor a szoftverpiaci szokásoknak megfelelően nem megvásárolja, hanem korlátlan idejű használati jogot kap a szoftverre. Ennek feltételeit egy, az EOSi és az Ön intézménye között létrejövő Szoftverhasznátati Szerződés szabályozza.


 
10. Üzembehelyezés

A rendszert az aláírást követően egy hónapon belül szállítjuk és üzembehelyezzük.


 
11. Követési és karbantartási szerződés

A Szoftverhasználati Szerződéshez kapcsolódóan TINLIB Követési és Karbantartási Szerződés is köthető. Ennek aláírásával jogot szereznek arra, hogy mintegy részt vegyenek a TINLIB szoftver fejlesztésében. Az Önök által javasolt fejlesztések, ötletek az EOSi jóváhagyása esetén bekerülnek a szoftverbe. Az így továbbfejlesztett szoftvert és a hozzátartozó dokumentációt rendszeresen megkapják. Ha a jelenleginél nagyobb felhasználószámra kívánnak áttérni, akkor csak a két rendszer közötti árkülönbözetet kell fizetniük.

E szerződés megkötése opcionális. Ha nem kötik meg, az újabb verziók használatának jogáért esetileg kell fizetni.


 
12. TINLIB tanácsadó szolgálat

A TINLIB magyarországi Vevőszolgálat a vásárlást követően sem hagyja magára a TINLIB-et használó könyvtárakat. TINLIB Tanácsadó Szolgálati Szerződés keretében telefonon, levélben, e-mail-ben, faxon stb. feltett kérdésekre válaszol legkésőbb a kérdés beérkezését követő 36 órán belül.


 
13. TINLIB klub, levelező lista

A TINLIB magyarországi felhasználói létrehozták a TINLIB Klubot, ahol kötetlen formában megbeszélhetik a különböző megoldásokat, tapasztalatokat. Működik egy levelező lista is, mely a hálózati hozzáféréssel rendelkező tagok számára nyújt gyors informálódási lehetőséget: tinlist@luna.aszi.sztaki.hu.


 
14. Oktatás

Az oktatást az MTA SZTAKI felkészült szakemberei végzik a helyszínen vagy az MTA SZTAKI-ban egy évek során kiérlelődött tematika alapján. Egy tipikus oktatási nap 6x45 perces órából áll, 4 óra délelőtt, 2 óra délután, vagy két napra elosztva 3-3 óra délelőtt.

 
 
www.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster