Don't click here now! :)
SZTAKI, MTA hálózati feladatok

Az IKK feladatai közé tartozik, a SZTAKI különféle épületeiben üzemelő, hálózatra kapcsolt számítógépek, hálózati hiba elhárítása illetve segítségnyújtás a hálózati konfigurálásban.Ezen túl feladatunk még a Lágymányosi gépterem felügyelete, az itt működő hálózati és egyéb berendezések felügyelete.

Az MTA vári konszolidációja során szakértői és tervezői feladatokat láttunk el a megfelelő Internet hálózat

kialakításával kapcsolatban. Az MTA székházának, Zenetudományi Intézetének és Könyvtárának hálózati sebesség növelésében is hasonló módon résztvettünk.

NIIF hálózati feladatok

A SZTAKI és más MTA hálózati eszközök üzemeltetésén túl közreműködünk az NIIF hálózat üzemeltetésében is. E munka keretében munkatársaink egyrészt általános hálózati ügyeletesként, másrészt 24 órás műszaki ügyeletesként tevékenykednek.

Az IKK munkatársai átalánydíjas szerződés keretében biztosítják az NIIF hálózat számos pontján a végponti berendezések telepítését, konfigurálását, illetve időszakos karbantartását, elsősorban azokon a pontokon, ahol saját fejlesztésű berendezéseink üzemelnek.

A Victor Hugo utcai gépteremben kialakított 14 bérelt helyiség üzemvitelével kapcsolatos munkák ellátása is az IKK feladatai közé tartozik. E munka 24 órás folyamatos felügyelet keretében zajlik.

További hálózati üzemeltetés

Az elmúlt több mint 10 év alatt a hazai nagy számítógépes hálózattal rendel­kező intézmények közül számos vásárolt hálózati eszközeinkből. Az OTP, a KHB és egyéb felhasználók rendszereiben összességében több, mint 700 ilyen eszköz üzemel, amelyek folyamatos üzemének fenntartására karbantartási szerződésekkel rendelkezünk.

Gépterem kialakítás

2000-ben kezdődött meg az NIIF Victor Hugo utcai géptermének jelentős átalakítása. Főosztályunk munkatársai végezték a gépterem komplexum átalakítási munkálatai műszaki koordinálásának nagy részét. Ez magában foglalta a klímaberendezés teljes cseréjének, az erősáramú rendszer gyökeres átalakításának, továbbá a már üzemelő, illetve újonnan beszerzendő eszközök új munkaterének kialakításával kapcsolatos munkák irányítását, illetve részben végrehajtását. A feladatok ellátását nagyban nehezítette az a körülmény, hogy a munkálatok során a folyamatos üzem fenntartása megkerülhetetlen igényként jelentkezett.

E munkák kapcsán 2000-ben kialakítottunk egy kábel-rendező rendszert, továbbá számos alkalommal közreműködtünk az új eszközök telepítésében, illetve géptermen belüli áthelyezésében. Kialakítottuk az NIIF és a BIX hálózata közötti összeköttetést.

Egyéb tevékenységek

A fejlesztői és üzemeltető tevékenységeken túl kollégáink oktatási tevékenységet is végeznek. Ez egyrészt az NIIF hálózat végpontjait birtokló, számos akadémiai, illetve egyéb intézmény munkatársai alapvető számítógép hálózati ismereteinek fejlesztését szolgálja, másrészt egyik munkatársunk a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János karán “számítógép hálózatok” tantárgy oktatását végzi.