Don't click here now! :)
Az IKK és jogelõdei hosszabb ideje fejlesztenek olyan berendezéseket, amelyek kialakítása jelentõs szellemi hozzáadott értéket képviselnek, továbbá számos esetben speciális, egyedi igények kiszolgálását biztosítják. Ezek a munkák gyakran túlmutatnak az egyszerû fejlesztési feladatokon, és újszerû megoldások alkalmazását, K+F feladatok rendszeres végrehajtását igénylik, amelyek végül berendezések, programok illetve módszerek formájában hasznosulnak.

Archív Film Mentõ projekt

Fejlesztő, kutató munkáink közül kiemelkedik az ún. Archív Film Mentő projekt. Az elnevezés egy sikeres IKTA 3-as pályázatot takar, amelynek előkészítése és első fázisa a 2000. évre esett. A 100 milliós projekt keretében az IKK és a Nemzeti Filmarchívum közösen olyan képfelismerésen és egyéb számítás­technikai eljáráson alapuló prototípus kifejlesztésén dolgozik, amely képes zsugorodott filmek speciális kezelést ígénylő mentésére. Az archiváló berendezés – 2001. évben is folytatódó – kialakítása számtalan további K+F feladatot gerjeszt, amelyek megoldásával kialakuló berendezés alkalmas lesz a Nemzeti Filmarchívumban őrzött felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselő – biztonsági másolat hiányában egyébként hamarosan megsemmisülő – mozgófilmek megmentésére. A főosztály keresi a berendezés egyéb célú felhasználásának, illetve értékesítésének lehetőségeit is.

A Filmmentő projekt mellett folytattuk korábban megkezdett egyéb, elektró-optikai fejlesztéseinket is, így pl. sikeresen teljesítettük az OMFB-vel megkötött “Diffrakciós nyomatokkal működő változtatható kódolású termékazonosító rendszer” című fejlesztési szerződés I. részfeladatát.

[..Lap teteje..]

Bankkártya tanulmány

Intézeti együttműködés keretében a Mesterséges Intelligencia Laboratórium munkatársaival közösen 11 magyarországi kereskedelmi bank felkérésére tanulmányt készítettünk “Közös hazai bankkártya-visszaélés figyelő és kiszűrő rendszer” címen, amely egy olyan szakértői rendszer megvalósíthatósági terveit tartalmazza, amely alkalmas lehet a mind nagyobb számban előforduló bankkártya csalások felderítésére, illetve megelőzésére. A nagy területre elosztott adatátviteli végpontokból, valamint központi adatbázisból és ágens technológiát alkalmazó döntési modulból felépülő rendszer tervét a 2000. évben a megbízók teljes megelégedésére átadtuk. A tanulmányon alapuló rendszer megvalósítása az együttműködő bankok közös döntésén múlik.

[..Lap teteje..]

Magyar nemzeti CERT

A Hálózatbiztonsági Osztály 2000-ben a magyar nemzeti CERT-et és a Hungarnet CERT szolgáltatását működtette.

A magyar nemzeti CERT (Computer Emergence Response Team) 1998-ban kezdte meg működését abból a célból, hogy a világ számos országában működő CERT szervezetekhez hasonlóan segítse, koordinálja, szervezze a számítógép-hálózati betörésekkel kapcsolatos megelőző és közvetlen segítség­nyújtó információáramlást, az egyes konkrét incidensek kezelését, az érintettek közötti kapcsolatfelvételt.

A magyar nemzeti CERT az MTA-SZTAKI keretében non-profit szervezetként működik, szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti. A CERT webes információs oldalain mindenki elérheti a biztonsági kérdésekkel, a betörések kezelésével kapcsolatos legfontosabb adatokat, mutatókat. A telefonon, e-mailen érdeklődők megkapják azokat az információkat, leírásokat, illetve további segítség igénybevételéhez szükséges kapcsolati címeket, amelyek az incidensek során követendő – illetve azok megakadályozását lehetővé tevő – magatartási formák, és intézkedések megtételéhez szükségesek.

A bejelentett incidenseket a CERT igyekszik felderíteni, kivizsgálni. Ennek kapcsán számos e-mail üzenetváltásra van szükség, sőt többnyire telefonon is kapcsolatba kell lépni az illetékesekkel. Gyakran külföldi felekkel, ottani rendszergazdákkal vagy adminisztratív vezetőkkel kell a szükséges lépéseket megvitatni. Egy-egy elektronikus betörés esetén a kezdeti feladat felfedni a támadás típusát és a támadó pontos helyét, majd a károsultat tanácsokkal kell ellátni, mit tegyen a védekezés érdekében. További támadások elkerülése érdekében a beavatkozni képes személyekkel, szervezetekkel kell konzultálni. Mindezen feladatokat nagyszámú elektronikus és telefonos üzenetváltással, szakértelemmel, türelemmel, udvariasan, mégis határozottan fellépve lehet elvégezni.

[..Lap teteje..]
[..http://www.cert.hu..]

 

 

Számítógép hálózati illesztő kártyák, berendezések

2000-ben is folytattuk a korábban megkezdett hálózati kártya, illetve berendezés fejlesztéseinket. A már korábban kifejlesztett eszközök működtető programjainak folyamatos továbbfejlesztése mellett elkészítettük a DSCC4 jelű, 4 nagysebességű bérelt vonal egyidejű kezelését biztosító illesztő kártyát, továbbá a korábbi hasonló célú eszközök korszerűbb változatát képező RM, és RC routereket. Ezek az eszközök és berendezések több száz példányban üzemelnek Magyarországon, elsősorban az IIF hálózat végponti berendezé­sei­ként. Az elmúlt évben a hosszabb ideje zajló programfejlesztések eredménye­ként elértük, hogy illesztő kártyáink meghajtó programjai a mind szélesebb körben terjedő Linux operációs rendszer világszerte terjesztett szabványos kernelének részévé váltak. Ez nagyban megkönnyíti az eszközök határon túli értékesítését is.

[..Lap teteje..]

Banki X.25 eszközök

A hazai banki szféra igényeire figyelemmel fejlesztettük ki új termékünket, amely a rohamosan terjedő un. POS terminálokat illeszti más aszinkron kommunikációs eszközökhöz. A POSMX 4-1 multiplexerünk eddig több, mint 600 példányban talált gazdára, alapvetően a banki szférában.

Az erőforrások jobb felhasználására kifejlesztettük az APM 8,16,24,32, családot (Adaptiv POS Multiplexer) amely 8, 16, 24, 32 POS terminál fogadására és koncentrálásra képes 1…4 kimenő aszinkron vonal felé. A berendezés magas fokú adaptivitással bír, rugalmasan gazdálkodik az erőforrásokkal, statisztikákat gyűjt, hibákat jelez és naplóz.

A banki szférában elhúzódó átállás az X.25 szabványról a TCP/IP szabványra mind gyakrabban igényel olyan gateway eszközöket, amelyek az X.25 és TCP/IP rendszerek között teremtenek kapcsolatot. Felismerve ezt a növekvő igényt – felhasználva ezirányú szakismereteinket – kialakítottunk egy gyors, az OTP speciális igényeinek megfelelő GW-t a TCP/IP és a X.25 felület között. Az eszközt az OTP bevizsgálta, és saját rendszerében alkalmazhatónak minősítette.

[..Lap teteje..]