Don't click here now! :)A Rendszerintegrációs Osztály - RIO - tevékenysége

Üzemeltetés:

A RIO hagyományos feladatai közé tartozik az IKK - és jogelõdei - által fejlesztett és gyártott berendezések üzemeltetésének támogatása. Ennek keretében a magyarországi pénzügyi szektor olyan meghatározó szereplõi mint az OTP és KHB számára nyújtunk segítséget HBOX (kb. 600db) és MBOX (kb. 120db) eszközök hibamentes üzemeltetéséhez. Az utóbbi idõben hasonló szolgáltatást a Szerencsejáték Rt. számára is biztosítunk. A tevékenységünk itt szaktanácsadásból, telepítésbõl, konfigurálásból, karbantartásból áll.

Az IKK tevékeny részt vállalt az NIIF új gépterem komplexumának kialakításában. Az elsõdlegesen mûszaki koordinációs feladatok jelentõs részét a RIO munkatársai végezték úgy, hogy eközben biztosítaniuk kellett a szolgáltatások folyamatos fenntartását.

Az új gépterem kialakítása után a RIO munkatársai továbbra is részt vállalnak az NIIF számítógép hálózatának üzemeltetésében is. Ez egyrészt általános informatikai ügyeletesi teendõk ellátását, másrészt 24 órás mûszaki ügyeletesi feladatok ellátását jelenti.

Fejlesztések:

A RIO fejlesztési munkái az X.25 és aszinkron protokollokat alkalmazó különféle eszközök fejlesztésére terjednek ki. A hazai bankok és bevásárló központok egyre szélesebb körben alkalmazzák a POSMX4-1 jelû multiplexert, amely több POS terminált egyetlen aszinkron portra illeszt. Az APM - Adaptive POS Multiplexer - 8, 16, 24, 32 POS terminál hálózatba kapcsolását biztosítja. E berendezések fejlett hibajelzési és távdiagnosztikai lehetõségekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a valós körülmények között üzemelõ rendszerek karbantartását.

A hazai banki szféra elhúzódó átállása a korábbi X.25 szabványú hálózatokról a korszerû TCP/IP hálózatokra szükségessé teszi olyan -- speciális igényeket kielégítõ - eszközök fejlesztését, amelyek a két elterjedt protokol közötti kapcsolat hatékony megteremtését biztosítják. A RIO munkatársai kifejlesztettek ilyen berendezéseket, amelyek bevizsgálása és üzembe állítása jelenleg zajlik.