[főoldal]   [munkásság]   [kiállítások]   [publikációk]   [festmények]   [fényművészet]   ]önéletrajz[

Önéletrajz tárgyilagosan

Szepsiben születtem. Nyolcéves koromig Kassán éltem, majd az ún. lakosságcsere egyezmény kapcsán kerültem szüleimmel Magyarországra. Gyerekkoromban Hollandiában töltöttem egy évet. Akkor kezdtem tanulni intenzíven rajzolni. Hazatérve Zajti Ferenc tanított éveken keresztül a műtermében.

Az 1956-os forradalom után el kellett hagynom Budapestet, s évekig vidéken éltem. Egerben végeztem Főiskolát. Utána Rómába kaptam ösztöndíjat (olaszt, s nem a magyar államtól). Rómában barátságba kerültem Amerigo Tottal. Hazatérve feladatomnak tartottam az underground művészet szervezését. Létrehoztam a SZÜRENON csoportot, majd számos itthoni és külföldi avantgarde kiállítást szerveztem (SZÜRENON kiállítások, "R" kiállítás, Kápolna tárlatok underground szellemű beindítása, lengyelországi-jugoszláviai avantgard kiállítás sorozatok, stb.).

A fénnyel való kép alakítás a 60-as évek második felétől foglakoztat, ekkor festettem az ún. Üzenet-Jelrács sorozatot (plasztikus, súrolófénnyel értelmezett képek, speciális fényérzékeny festékek, stb.). A hetvenes évek elején készültek a „Feketék”. 1977-től a KFKI támogatásával a lézerfény képi lehetőségeit kutatom. A lézerfény koherenciáját kihasználva egy ún. preholografikus vagy szuperpozíciós  módszert alakítottam ki, mely nemzetközileg unikumnak bizonyult (a módszert és eszközrendszert 1980-ban szabadalmaztattuk). Európa és az Egyesült Államok számos városában ismertettem előadásokon ill. bemutatókon. Kutatásaimat Soros ösztöndíjjal a Massachusetts Institute of Technology / Center for Advanced Visual Studies laborjaiban, műtermeiben folytattam tovább, ahol taggá is választottak. 1991-ben az Interscience Technology támogatásával a lézer enviromentek lehetőségeit tanulmányoztam az Egyesült Államokban (Los Angeles, San Francisco, Orlando, Sarasota, St.Louis, New York, Boston, Cambridge).

Hazatérve egy technikai-művészeti központ szervezésébe kezdtem (Kepes Központ – első egységét 1993-ban adtuk át Egerben). Segítettem újra életre hívni a Szinyei Társaságot (első választott elnöke lettem), részt vettem a Művészeti Alap átszervezésében, ahol az Alkotó Művészek Országos Egyesülete szintén elnökké választott. Ezek a teendők rendkívül elvontak a munkámtól, ezért úgy határoztam, hogy ezekről a tisztségekről lemondok, s csak olyan tisztséget vállalok, ami nem akadályozza művészi munkámat. 1993-ban Fényszimpóziont szerveztem – a Szimpzion Társasággal együttműködve (ez volt a Kepes Központ első rendezvénye). 1993-ban a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kuratóriumának az elnöke lettem. Részt vettem éveken keresztül a Nádasdy Akadémia működésében. 1995-ben információs videó láncot szerveztem Budapest legfontosabb képző- és iparművészeti múzeumai és galériái között.1996-ban beindult a videó lánc működése. Ebben az évben ismét Nemzetközi Fényszimpóziont szerveztem a Szimposion Társaság támogatásával. Létrehoztuk a Nemzetközi Kepes Társaságot, amelynek elnöke lettem. A Szinyei Alapítvány elnökeként – a Ca Leasing támogatásával – létrehoztuk a Pest Center Galériát, mint a kortárs művészet új fórumát, ahol havonta visszatérően ún. Kepes esteket is rendeztünk.

Lézer kalanddal terhelten sem hagytam abba a festést, s ma is festőnek tekintem magam.

Élet mozaikok *

Gyermekkorom a Felvidékhez köt, Rozsnyó és Kassa között elterülő gyönyörű vidékhez – természetesen elsősorban Szepsihez, ahol születtem. Fel-felrémlik bennem váratlanul, ahogy a behavazott tájon lovas-szánkóval  vonulunk át a Szádellői völgy szűk szikla-torka felé, ülünk a nyírt bukszusok között nagyanyám kertjében, a vénséges-vén fenyők alatt, a fehér és vaskos kálomista templom, ahol apám prédikált, ámulat a karmos bútorok között nagyapám félhomályos szobáiban. És festmények, rajzok, kerámiák. Felejthetetlen apró-mozaikok, a „másodfű csikó” nyihogása, ahogy sörényébe kapaszkodva próbálok feljutni a hátára, kassai kertünk világnagy cseresznyefája, a „Nagy indián könyv”, vagy a murányi-titokzatos rengeteg. És a kevésbé békés emlékek: a bombázások Kassán, majd a világháborút követően a partizán razziák, apám elhurcolása, az utcán végig zúduló felhergelt sovén tömeg, a visszatérő rigmussal: „magyarok a Dunába”. Európa újabb szégyene: a Benes dekrétumok, a kitelepítés, a napfelkelték a marhavagon rácsai mögött, ahol a komód tetejére dobott matrac volt az ágyam. Megérkezés az „ígéret földjére”, Magyarországra, Budapestre. Váltás. Váltás? Pokrócmodorú géppisztolyos belügyesek vártak ránk és cipeltek minket az Aréna utcai iskolába fertőtleníteni-megmosdatni. A „rajk-fiúk” úgy kezelték a kitelepítetteket, mint a rühes állatokat. Ekkor vesztette el bennem ez a riasztó szó a hitelét, hogy „fasiszták”. Hitetlenkedve, gyerekként döbbentem rá: magyar is gyűlölheti a magyart. De miért? Nem értettem. Kezdtem megjegyezni ezt a szót, hogy ÁVO.

Ezt követte egy váratlan ajándék: egy boldog év Hollandiában, Utrecht-Driebergenben, a van der Horst családban. Közös biciklis bolyongások Minie-vel, aki festőnek tanult Utrechtben. Múzeumok, gyűjtemények, képek. És más: a földig bombázott Rotterdam, Rajna, a halott folyó, hetek az északi tengeren fríz halászokkal „a ködös Walhalában”, a mindennapi tábla csokoládé, szelídgesztenye gyűjtés a királynő driebergeni kastély-kertjében, és rajzi stúdiumok. Majd visszatérve Budapestre folytattam a tanulmányokat Zajti Ferenc műtermében – éveken keresztül. 

Kamaszként Rimbaud költészetének élménye szakadt rám, mint a szabadság kinyilatkoztatása, tőle tanultam a szó mágiája által „részeg hajóként” kóborolni olyan tájakon, ahol feltárulhatott – egyre teljesebben – az iskolán túli felszabadító szellem kimeríthetetlen világa. Így köszöntött rám a forradalom, 1956 októbere, a rácsodálkozás a váratlanra: a külső valóságban is létezhet szabadság, s élménye lenyűgöző. És megszületett a remény, hogy az osztályharcra nevelésből, a társadalmi feszültségek tovább gerjesztéséből, a gyűlölködésből talán van kigyógyulás. Mindig tudtam, éreztem, magamban hordoztam, mint éltető energiát, hogy az egyénen túl létezik valami más, valami különös transzcendáló erő, amit úgy hívhatnak: közösség. A forradalom idején ez a rejtett és mágnesezett érték élő valósággá  vált. Sokaknak sokáig úgy tűnt, hogy a XX. századi civilizációnak sikerült felszámolnia ezt.  A forradalom áldozat készsége maga volt az élő cáfolat.

Majd ránk szabadult az iszony, a tankos-százezrek és ismét diadalt ült a vörös csillag terrorja. A kétely vált döntővé – úgy hiszem nemcsak bennem, mint ifjúban, de nemzedékemben és azon túl – kétely az ellentétes értelembe forduló jelszavakban, a mozgalmakban, a túl gyors igazodásban. A kemény, megjegecesedett rendben. A szellemi élet a föld alá vonult. A Hamvas Bélák, Mezei Árpádok, Várkonyi Nándorok, Kassák Lajosok, Korniss Dezsők, Gyarmathy Tihamérok a perifériára szorultak vagy ezen is túl.  A belső száműzés időszaka volt ez. Belenőttem egy felismerésbe: a művész számára a legfontosabbak a belső történések – akkor ha van iránytűje idebenn, amit követni tud. Közben festő lettem. A hatvanas évek közepén megjelent egy új művész generáció – 56-ot kamaszként átélt nemzedék – mely a művészetben kívánta megélni egy szabadabb lét vágyát. Nem volt hajlandó lefeküdni egy torz társadalom elvárásainak – nem nyugodott bele a „reménytelenbe”. Az eseményeknek nem pusztán elszenvedője, de alakítója is lettem – az „avantgárd” egyik meghatározó szervezője. Tudatosan kerestem azokat a fiatal művészeket, akik hasonlóan gondolkodtak, mint én. Poloskás legénylakásokból, pinceklubokból, mosókonyha-műtermekből, műteremmé avanzsált halottasházból, padlásszobákból verbuváltam a „gárdát”, az ismeretlenségből a szerény reflektor fénybe – de ennél jóval többe: az elszigeteltség bénultságából éltető szellemi közegbe. Bocz Gyula, Csutoros Sándor, Haraszty István, Haris László, Ilyés István, Pauer Gyula, Prutkay Péter, Türk Péter és folytathatom a sort – így találtak egymásra. Létrehoztam a SZÜRENON-t, a magyar avantgárd lengyelországi múzeumokban megvalósuló kiállítás sorozatát, majd ezt követően az Ipartervesek bevonásával és az idősebb nemzedék néhány tagjának (pl., Korniss Dezső) részvételével az „R” kiállítást. Erről írták:„ …fordulópont – hosszú idő után a maga összetettségében ismét előttünk áll a magyar avantgárd.”     

Számomra a fordulópont a 70-es évek második felében következett be, amikor a fénnyel értelmezett plasztikus képek után lehetőségem nyílt a testetlen fény – ezen belül a koherens lézerfény – képi lehetőségeinek a kutatására a Központi Fizikai Kutató Intézetben. Kroó Norbetnek köszönhetem. Nem olyan rég, a Kiscelli Múzeum komor templomterében megvalósuló fényművészeti bemutatómmal kapcsolatban írtam a következőket: „Ma a vizuális újítás megállíthatatlan. Aki megpróbálja Lót feleségeként sóbálvánnyá mered és megkövül. A művészetekben nem az újítást kell leállítani, – az kikerülhetetlen – fetisizálását  kell megszüntetni. És a törmelékek alatt, a legegyszerűbb-legbonyolultabb utat kell keresni, mely a klasszikus megfogalmazás szerint lélektől lélekig visz. Hogy az korszerűtlen? Hadd kérdezzek vissza: nem lehetünk függetlenebbek, feltétlen a 'lélekhámozott' ember gondolkodását kell követnünk? Ne múlt századi sémák alapján döntsünk a korszerűségről.”

* 2008. novemberében készült a Napkút Kiadó „1939”-es könyvéhez.

Művei közgyűjteményekben

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
 • Fővárosi Képtár, Budapest
 • Ludwig Múzeum, Budapest
 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
 • Modern Képtár, Pécs
 • Institute of Contemporary Arts, Kinshan, Szöul
 • M.I.T. Gyűjtemény, Cambridge
 • Maitani Gyűjtemény, Orvieto
 • Museum Pomorze, Koszalin
 • Nemzeti Múzeum, Poznań
 • Nemzeti Múzeum, Szczecin
 • Schöffer Gyűjtemény, Kalocsa
 • Kozawa Gyűjtemény, Tokió
 • Nemzetközi Modern Múzeum, Hajdúszoboszló
 • Rozsnyói Múzeum
 • Csák-Körmendi Gyűjtemény, Sopron és Budapest
 • Kortárs Magyar Múzeum, Dunaszerdahely
 • Székely Múzeum, Sepsiszentgyörgy

 • Richardson Gyűjtemény, USA

 • Brassói Múzeum, Brassó

 • Kassai Múzeum, Kassa

 • KOGART Gyűjtemény, Budapest

 • Müller Gyűjtemény, USA

Egyéb: művésztelepek, munkahelyek,
tanulmányutak, szimpózium szervezések

 • Római tanulmányút egyházi támogatással, 1966
 • Lengyelországi szimpóziumok, Poznań, Zbanszyn, 1969-70-71
 • Vasszobrászati művésztelep, Dunaújváros, 1971
 • Tanulmányút: Olaszország, Franciaország, Hollandia, 1971
 • Pöstyén-Moravany szimpózium, 1973
 • Hollandiai tanulmányút a hágai képzőművészeti szövetség támogatásával, 1973
 • Károlyi Alapítvány, Vence, Franciaország, 1975
 • A koherens lézerfény képi lehetőségeit tanulmányozza a KFKI-ban 1977-től
 • A reflexiós holográfia lehetőségeit tanulmányozza a BME 1.sz Fizikai Intézetében 1982-től
 • Tanulmányút Németországban a frankfurti Filmmuseum meghívásával, 1983
 • Center for Advanced Visual Studies (M.I.T., Cambridge, Massachusetts, USA), 1988-89
  Előadásokat tart Cambridgeben, Bostonban, New Yorkban, stb., az ún. szuperpozíciós módszerről
 • MEDIA LAB,Cambridge, a transzmissziós holográfia lehetőségeit tanulmányozza, 1987-88
 • ILDA, Sarasota, Florida, 1991
 • Arttransition, Cambridge (MA, USA), 1991
 • Tanulmányút az Egyesült Államokban az Interscience Technology támogatásával, 1991
  New York, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Orlando, stb.
 • Szimpózion társaság, Szarvas, 1992
 • Tanulmányút Hollandiában és Németországban, 1992
 • Nemzetközi Fényszimpózium, Eger, 1993
 • Tanulmányút Németországban, 1995
 • Tanulmányút Hollandiában, 1995
 • "Space in Space", Pozsony, 1996
 • Nemzetközi Fényszimpózium, Eger, 1996
 • Fény a tudományban és a művészetben, Elektrotechnikai Múzeum, 1999
 • Rozsnyói művésztelep, 1999
 • Nemzetközi Fényszimpózium, Eger, 1999
 • Tanulmányút Finnországban (Dimension csoport tagság), 2001
 • Rozsnyói művésztelep, 2001
 • Nemzetközi Fényszimpózium, Eger, 2001

Művészcsoport tagság

 • Folyamat Társaság
 • Szinyei Társaság
 • Szimpózion Társaság
 • Szépműves Céh
 • Leonardo Társaság (New York, Tokió, Párizs, Los Angeles)
 • International Laserdisplay Association (Los Angeles)
 • Center for Advanced Visual Studies (Cambridge)
 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)
 • Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége
 • Magyar Festők Társasága
 • KIPE, XIII. kerületi művészek társasága
 • Nemzetközi Kepes Társaság
 • Dimension Group (Baltikum)
 • Magyar Művészeti Akadémia

[főoldal]   [munkásság]   [kiállítások]   [publikációk]   [festmények]   [fényművészet]   ]önéletrajz[