MTA SZTAKIEU Centre of Excellence in Information Technology and AutomationMTA SZTAKI is a member of ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and MathematicsMTA SZTAKI is a member of W3C - the World Wide Web ConsortiumISO 9001 Quality Management
NewsServicesThe InstituteContactIntrawebContentsSearchMagyarul
One level up
vamos

VÁMOS T. (et. al.): Neumann Jánostól az Internetig


Tartalom:

Vámos Tibor:
    Informatika és világtársadalom Neumann Jánostól Bill Gatesig
Karvalics László:
    A világtársadalom mint információközösség
    Norbert Wiener, az információ társadalomelméletének plebejus teoretikusa
Komenczi Bertalan:
    J. C. R. Licklider, a katedrálisépítõ
Nagy Péter:
    Az információs hadviselés
    A nemzetközi kapcsolatok új dimenziója az információs korszakban


"Ha meg kellene nevezni a 20. század két legemlékezetesebb, legmaradandóbb és legjellemzõbb mozzanatát, akkor az minden valószínûség szerint a II. világháború és a számítógép lenne." Kideríthetetlen, hogy a magazinok által oly szívesen idézett mondás kitõl ered, és kérdés, hogy szerzõje tudatában volt-e annak, hogy nemcsak az atombomba, hanem a számítógép is a negyvenes évek hadfelszerelésének "eredménye" volt. Konfliktusból születtek, gyilkos versengés eszközeiként a pusztító erõ növelését támogatva, megosztott világban, elszigetelt tudóscsoportok munkájának eredményeként. Annál különösebb látni, miképp formálta át alig néhány évtized alatt a számítógép a munka, a termelés, az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a politika világát, hogyan építették fel a hálózatba kötött számítógépek a kapcsolatteremtés, a megegyezés, a tudásmegosztás és az együttmûködés új, globális hátországát.

Kötetünk az ekképpen informálódó "Neumann-galaxis" számos csillaga közül két, ez ügyben ritkábban méltatott hatalmas elméleti és gyakorlati "tömegvonzású" óriás, Norman Wiener és Joseph Licklider felõl közelíti meg az információs korszak technológia- és társadalomtörténetének néhány közös metszetét. (Z. Karvalics László és Komenczi Bertalan "idegenvezetésével").
Vámos Tibor tanulmányából megtudjuk, van-e társadalmi üzenete az informciótechnológia diadalmenetének, és ha igen, mi az.
Nagy Péter áttekintése pedig a nemzetközi kapcsolatok átalakuló világának elemzésével gazdagítja az információs kihívás természetrajzát.
 
 
 

 
 
wwwold.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster