MTA SZTAKIEU Centre of Excellence in Information Technology and AutomationMTA SZTAKI is a member of ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and MathematicsMTA SZTAKI is a member of W3C - the World Wide Web ConsortiumISO 9001 Quality Management
NewsServicesThe InstituteContactIntrawebContentsSearchMagyarul
One level up

HORVÁTH, F. - RAPCSÁK, T. - SZILÁGYI, G. (eds.): Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer I. Informatikai alapozás

Tisztelt Olvasók!

Rövid idő állt rendelkezésünkre ahhoz hogy a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Program információrendszerét felázoljuk. Felvázoljuk és nem megtervezzük, hiszen potenciálisan együttműködő hivatalok, intézmények és szervezetek öntörvényű fejlődés, önérdekű fejlesztés alatt álló rendszereinek (ilyen pl. a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Minisztérium Integrált Térinformatikai Rendszere, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete CoenoDAT adatbázisa, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatbázisai stb.) összhangját hatalmi szóval vagy bürokratikus eszközökkel megteremteni nem lehet. A jövőben rejlő együttműködés lehetőségét és szükségszerűségét kellett szem előtt tartanunk ahhoz, hogy a fejlődés irányát javaslatainkkal befolyásolni tudjuk.

A számítástechnika technológiai fejlődése olyan gyors, hogy azt csak követni is komoly erőfeszítést jelent. Számunkra azonban ennél sokkal fontosabb kérdés a biodiverzitást leíró informatikai alapegységek és  alapmodulok egységes meghatározása az elvárható minimális kompatibilitás érdekében.

Ezért ez az összeállítás nem felhasználói kézikönyv. Nem is az egyes szoftverekkel, adatbázisokkal dolgozó adatrögzítők, elemzők, kutatók számára készült. Ennél fontosabb célt tűzött ki maga elé: azt, hogy feltárja szűk szakterületünk - a szünbiológiai adatsorok kezelése - legégetőbb problémáit és megoldást kínáljon azokra. Az itt kifejtett gondolatok az egységes megoldások irányába visznek mindnyájunkat, mindazokat, akik a biodiverzitás
körébe tartozó adatbázisok,  szoftverek fejlesztésével foglalkoznak.  Nem vagyunk sokan, mégis itt és most dől el a felnövekvő rendszerek harmóniája, az összekapcsolhatóság és együttműködés lehetősége, a nemzeti szintű szintézisek jövőbeni megvalósíthatósága.

A kompatibilitás megteremtésének igénye nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is jelentkezik. A közeljövő feladata az, hogy kiszolgáltatottság nélkül kapcsolódjunk Európa és a világ információs rendszereihez.

Reméljük, hogy munkánk segíti a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Program megvalósulását és erősíti egységes és egyenragú partnerként való részvételünket a nemzetközi együttműködések terén.
 

A szerzők


 

FÜLSZÖVEG:

E kialdványsorozatunk Európában is szinte egyedülálló vállalkozás, mely a biológiai sokféleség (biodiverzitás) monitorozásának elvi, módszertani alapjait foglalja magába. A biodiverzitás-monitorozás kiválasztott objektumai élőlények, élőlényegyüttesek. Célja a populációk, társulások, társuláskomplexek sajátságainak, viselkedésének hosszú időn keresztül, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételekkel történő nyomon követése, a természetes ingadozások vagy trendek rögzítése (trend-monitorozás), amely viszonyítási alapot adhat a természetestől eltérő
viselkedések értelmezéséhez. A hipotézistesztelő monitorozás esetében valamilyen ismert vagy várt környezeti változásnak az élővilágra gyakorolt feltételezett hatásait kísérjük figyelemmel a komolyabb károsodás megelőzésének céljából.

 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer adatokat szolgáltat az élővilágnak, a különböző szerveződési szinteken létező sokféleségnek az állapotáról és változásáiról, ezzel is segítve a természetvédelem munkáját, az ország körnvezetvédelmi és természetmegőrzési politikáját. Kidolaozása és működtetése fontos része a biológiai sokféleségről szóló, Rio de Janeiróban aláírt egyezmény végrehajtásának.

Ahhoz. hogy a felgyülemlő adatsorok évtizedek múlva is értékelhetők legyenek igen pontosan betartott egységes mintavételi eljárások, meabízható azonosítások, egységesített dokumentálás, adattárolás és adatkezelés szükséges.

A sorozat kötetei a következő témaköröket tartalmazzák: a monitorozás információs rendszere, az eredmények feldolgozási és értékelési módszertana, hazai élőhelyek rendszere és részletes leírása, növénytársulások, növények, rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak, bogarak, lepkék, kétéltűek és hüllők, madarak, emlősök és a genetikai sokféleség monitorozása.

A kiadványok anyagát széles szakmai egyetértéssel alakítottuk ki, a monitorozás során felgyülemlő tapasztalatok alapjaín azonban a vizsgált élőlénycsoportok körének bővítése és a módszerek fejlesztése egyaránt lehetséges és kívánatos.
 


 
 

wwwold.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster