MTA SZTAKIEU Centre of Excellence in Information Technology and AutomationMTA SZTAKI is a member of ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and MathematicsMTA SZTAKI is a member of W3C - the World Wide Web ConsortiumISO 9001 Quality Management
NewsServicesThe InstituteContactIntrawebContentsSearchMagyarul
One level up

LENGYEL V. - PÁSZTOR M. - TÉTÉNYI I.: Az Internet világa

Szinopszis:

      Az elmúlt időszak kiemelkedő műszaki eredménye egy új infrastruktúra megjelenése, amelyik forradalmasítja a személyes kommunikációt, az oktatást, a termelést, a társadalmi élet szinte minden területét. Ezt a közeget, az információs infrastruktúrát, a  számítógép-hálózatra épülő szolgáltatások széles választéka jellemezi. Ma divatos szóval információs szupersztrádának nevezik azt a fejlődési irányt, amely nagysebességű hálózatokra épülve összekapcsolja a világ távoli részein levő sok milliónyi munkaállomást, és így, az idő- és földrajzi korlátokat legyőzve új minőségű szolgáltatásokat hoz létre. Ennek a dinamikusan fejlődő területnek ma az Internet hálózat a megjelenítője, amely spontán módon és dinamikusan növekszik, mind a forgalom, mind a rákapcsolt számítógépek és szolgáltatások számát tekintve. Magyarországon az Információs Infrastruktúra Program fejlesztette ki és biztosítja azt a hazai informatikai hátteret, amely már több mint 30.000 elsősorban a felsőoktatásban és a  kutatás-fejlesztés intézményeiben dolgozó kollegának teszi lehetővé az Internet használatát. Ez a felhasználói kör a növekvő számú professzionális Internet szolgáltatóknak köszönhetően egyre bővül, fokozatosan a hazai üzleti világ is csatlakozhat hozzájuk. A most kiadásra kerülő könyv nagy segítséget nyújthat e hálózat mai és jövendő felhasználóinak egyaránt. Szerzői, akik részt vettek az IIF programban és sok éves tapasztalattal rendelkeznek e témakörben, valamennyien a téma avatott szakértői. A nyugati világban igen sokféle és nagyszámú Internet szakkönyvet publikálnak, ezért is örvendetes, hogy az Internet hálózatról most egy teljeskörű, széles nyilvánossághoz szóló könyv jelenik meg magyarul.
 
 

Tartalomjegyzék:

Bevezetés
Mi az Internet (Lengyel Veronika)
Egy szubjektív bevezető (Kalmár Zoltán)
Egy kis történelem (Martos Balázs)
Azonosítás az Internetben (Tétényi István)
Egy sikeres protokoll rendszer jellemzése (Tétényi István)
Kommunikációs architektúrák
A kommunikációs hálózat - internetwork
A TCP/IP rendszerek egyedi vonásai
A TCP/IP referencia modell
TCP/IP alkalmazások
A szabványok és az Internet
Az Internet szabványok és implementációik
Internet szabványok a gyakorlatban
Az Internet szabványok és a nyilvánosság
Az érem másik oldala
Az elektronikus levelezés (Pásztor Miklós)
Mi az elektronikus levelezés?
Levelezőprogramok
Hogyan épül fel egy e-mail cím?
A levél fejrésze (header lines)
Levelet küldünk
Levelet fogadunk
Irattartók (folderek)
Mit tudnak még a levelezőprogramok?
Levelezési listák
Az ékezetes karakterek problémája
Bináris információ átvitele, multimédia levelek
Levelezési szokások, e-mail kultúra
Levélküldés más hálózatok/levelezőrendszerek felé
Visszapattanó levelek, hibák és kezelésük
Néhány levelezéssel kapcsolatos szabványról
Elektronikus levélcím tudakozók
Levelezésen elérhető Internet szolgáltatások
Hálózati hírek (Tétényi István)
A hálózati hírek /Usenet News/
A hálózati hírek története
A hírek továbbítása
A Hírek felépítése
A Hírek szerkesztése
A cikkek elévülése
Hírfolyamok
A legfontosabb rovatok
Egyéb rovatok
Helyi rovatok
Hogyan használjuk a Híreket?
Kérdéseket tehetünk fel
Lapozgatás
Válaszoljunk kérdésekre
Részvétel vitákban
Cikkek közzététele
A Hírek olvasása
Mit tudnak a hírolvasó programok?
A legfontosabb hírolvasó programok
Alternatív hírolvasási eljárások
Hírolvasás Gopher segítségével
Hírolvasás a PINE program segítségével
A WWW hírolvasás
Példák használatra
Parancsok
Elemi műveletek
Néhány fontos művelet
A Hírek jövője
Bejelentkezés távoli számítógépre (Lengyel Veronika)
A Telnet működési elve
A Telnet használata
Alaphasználat
Közös használatú távoli gépek
Nem szabványos Telnet portok
IBM mainframe - tn3270 használata
Egy fontos rendező elv: Hytelnet
Adatállományok átvitele (Lengyel Veronika)
Az FTP működése
Az FTP használata
Az általános használatról
Az alkönyvtár kezelés
Operációs rendszertől függő alkönyvtár-kezelési eltérések
Anonymous FTP böngészde
Szöveges vagy bináris állományok átvitele
Könyvtárak vagy fájlcsoportok kezelése
Több fájl átvitele
Más, kényelmesebb FTP programok
Keresés az ftp archívumban (Lengyel Veronika)
Az Archie klienssel történő lekérdezése
Az Archie szerver elérése Telnet segítségével
Az Archie szerver e-mail elérése
Az Archie elérése Gopher-en és WWW-en keresztül
Barangolások gopherrel (Lengyel Veronika)
Hogyan érjük el a Gophert
Gopher kliens használata
Átjárók (Gateway) más szerverek felé
Navigáció a Gopher térben
Könyvjelző használata
Kereső rendszerek
Veronica
Jughead és társai
Egyéb lehetőségek és fejlesztési irányok
Keresés indexelt adatbázisokban (Lengyel Veronika)
WAIS használata kliensen keresztül
Nyilvános kliens használat (swais)
Más, kényelmesebb kliens programok
WAIS használata Gopher-en keresztül
WAIS elérése WWW kliensen keresztül
Milyen források állnak rendelkezésre?
WWW (World Wide Web) (Lengyel Veronika)
A fogalmak áttekintése
Hypertext
Hyperlink
Az URL koncepció
Kliens - szerver feladatmegosztás
Karakteres vagy sormódú WWW browser használata
WWW grafikus browserek
Más erőforrások kezelése
Telnet/News
Gopher/FTP
WAIS elérése WWW kliensen keresztül
Archie gateway
Adatbevitel/lekérdezés - form tag
A WWW technológia fejlődési tendenciái
További információk
Függelék
Csatlakozás az Internethez: Gyakorlati tudnivalók
Szójegyzék
Irodalom jegyzék
Index
 

 
 
wwwold.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster