MTA SZTAKIEU Centre of Excellence in Information Technology and AutomationMTA SZTAKI is a member of ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and MathematicsMTA SZTAKI is a member of W3C - the World Wide Web ConsortiumISO 9001 Quality Management
NewsServicesThe InstituteContactIntrawebContentsSearchMagyarul
One level up

HANGOS K. - SZEDERKÉNYI G.: Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése.

RÉSZLET  A BEVEZETÉSBŐL:

Identifikáció: a dinamikus rendszerek paramétereinek és modellstruktúrájának becslése

A dinamikus rendszerek paramétereinek becslése a rendszer- és irányításelmélet egyik fontos feladatosztálya. Az irányítási feladatok megoldásához, szabályozók és irányítások tervezéséhez, előrebecsléshez és diagnosztikához az irányítási cél ismeretén túlmenően ugyanis az irányítandó rendszer dinamikus modelljére is szükség van, amelyet a gyakorlatban a rendszerről rendelkezésre álló előzetes mérnöki ismeretek, valamint mért adatok birtokában meg kell határoznunk, azaz identifikálnunk kell. A modell alakjának, azaz struktúrájának meghatározása az első lépés, ezt követi a modell paramétereinek becslése.

A TANKÖNYV SZERKEZETE:

A tankönyv szerkezete jól követhető a tartalomjegyzék alapján. A tankönyvben tárgyalt témakörök két alapvető részre tagolódnak:

1. Törzsanyag (1. - 4. fejezetek)
A törzsanyag a szükséges alapismeretek összefoglalását, a dinamikus modellek paraméterbecslésének elvét és a predikciós hiba nagyságának minimalizálásán alapuló módszereket, a legkisebb négyzetek elvén alapuló módszereket, valamint a paraméterbecslési módszerek elméleti tulajdonságainak tárgyalását foglalja magában. Ezen fejezetek szorosan egymásra épülnek, ismeretük nélkül a későbbi fejezetek nem megérthetőek.

2. Kiegészítő anyag (5. - 9. fejezetek)
A kiegészítő anyag fejezetei a törzsanyag ismeretében önállóan, lényegében tetszőleges sorrendben feldolgozhatóak, egyik-másik speciális módszer elhagyása nem befolyásolja lényegesen az egész témakör feletti áttekintést. Ebben a részben tárgyaljuk a Bayes becsléseket, a segédváltozók módszerét, a nemlineáris rendszerek paramétereinek becslését, a dinamikus rendszerek paramétereinek rekurzív becslését, valamint a paraméterbecslés gyakorlati kivitelezésével kapcsolatos adatelőkészítést, szűrést és kísérlettervezést. Itt kapott helyet a gyakorlat anyaga és a példatár is.
 
 

 
 
wwwold.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster