MTA SZTAKIEU Centre of Excellence in Information Technology and AutomationMTA SZTAKI is a member of ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and MathematicsMTA SZTAKI is a member of W3C - the World Wide Web ConsortiumISO 9001 Quality Management
NewsServicesThe InstituteContactIntrawebContentsSearchMagyarul
One level up

BOKOR, J. - GÁSPÁR, P. - KOHUT, M. - KURUTZ, K.: Szabályozástechnika I.

Részlet a bevezetőből:

... A szabályozástechnika feladatkörét vizsgálva példaként a legegyszerűbben akkor közelíthetjük meg a kérdést, ha a természet erői által rendelkezésre álló különböző energiaforrásoknak az ember szolgálatába állításaként tekintjük. Gondoljunk itt először a gőzgépre, amely hőenergiát mechanikai munkává alakít át. Ha azonban nem tartjuk bizonyos korlátok között a géppel közölt hőenergia vagy a tengelyen leadott értékek közül pl. a gép fordulatszámát, mondhatjuk úgy, hogy nem szabályozzuk a gépet, akkor az nem alkalmazható munkagépként, mert paraméterei véletlenszerűen változnak, az általa hajtott gép állapotát is veszélyeztetik. Szabályozni természetesen nem csak egyes gépek üzemét lehet és kell, hanem egész folyamatokat is irányítás alá vonhatunk,  önmüködővé tehetünk, automatizálhatunk. Ismeretes, hogy az ember ítélőképességét,  beavatkozóképességét, a váratlan helyzetekben megnyilvánuló döntéseit sok esetben nem pótolhatjuk semmilyen automatikával. Ugyanakkor tudjuk, azt is, hogy hosszu ideig tartó feszült figyelmet, vagy egy bizonyos beavatkozási sebességnél gyorsabbat már nem kívánhatunk az embertől,  ezért a korszerű szabályozástechnika eredményeinek alkalmazása minden szempontból kívánatos. ...
 

 
 
wwwold.sztaki.hu
copyright (c) 2000 mta sztakiwebmaster