Hetek, 2000. március 11.

Hi-tech önerőből

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI), amely nem csupán a kutatómunkában, hanem az egyetemi oktatásban és a speciális számítógépes továbbképzésekben is részt vesz, hétfőn mutatta be önerőből kifejlesztett szuperszámítógépét. A közelmúltban kialakított új, modern oktatóterem kínálta a lehetőséget az intézet kutatói számára, hogy az oktatásra is használt személyi számítógépeket úgynevezett klaszterbe kapcsolják, és ily módon szuperszámítógép-teljesítményű, 58 PC-vel egyenértékű teljesítményt nyújtó, csúcssebességű gépet hozzanak létre. A beruházás célja a nemzetközi szintű kutatómunka elősegítése mellett a szuperszámítógépes kultúra hazai elterjedésének az előmozdítása volt az akadémiai mellett az ipari és a szolgáltatási szférában is. A kutatás vezetője, Kacsuk Péter professzor irányításával a kutatók az asztrofizika és az atomfizika, valamint a géntechnológia területén alkalmazott programokkal mutatták be látványosan a klaszter megdöbbentő sebességét, és tájékoztatót tartottak az informatika legkorszerűbb irányzatairól.

A szuperszámítógépek sebessége akár tízezerszerese lehet a mindennapi életben megszokott személyi számítógépekének. A meteorológiai előrejelzéseket, a gépjárművek formatervezéséhez, a banki befektetésekhez szükséges kockázati számításokat, vagy az emberi sejt génjeinek a feltérképezését csak igen nagy teljesítményű gépeken lehet elvégezni. Ezeknek az ára is gigantikus: csak a hardver minimum egymillió dollár költséget emészt fel, emellett évente több tízmillióra rúg a szoftverköltség, valamint a karbantartás és az üzemeltetés.

A klaszter mint új technológia néhány éve jelent meg a szuperszámítógéphez hasonló teljesítményű, annál azonban lényegesen olcsóbb berendezésként. Lényege, hogy nagyszámú PC-t nagysebességű hálózat segítségével összekapcsolnak, így az egyes személyi számítógépek teljesítménye összeadódik. Lényeges előnye, hogy a klaszter alig kerül többe, mint a rendszert alkotó kis gépek együttes ára, sőt képernyőket nem is igényel. Ezt a lehetőséget felismerve szerte a világon egyre több helyen helyettesítik a klasszikus szuperszámítógépeket PC-klaszterekkel.

Az MTA SZTAKI szupergépe interneten elérhető (www.lpds.sztaki.hu), így az intézet bármely partnere távolról is igénybe veheti a klaszter által nyújtott összes szolgáltatást. Az informatikának ez az új ága a jövőben feltehetőleg hasonló szerepet fog játszani a világméretű elosztott elvű adatfeldolgozás területén, mint ma a WEB az adatelérés területén. (Erdei L. Tamás)

A cikk a Hetek weblapján