Megelőzzük a pánikot

 

Néhány hét van hátra mindössze a hivatalos évezredfordulóig, és egyesről kettesre módosul a dátumok első számjegye a számítógéprendszerekben. Százmilliárd dollárokban mért befektetésekkel készülnek világszerte a zavarok megelőzésére. A magyar kormány tavaly májusban határozott az Y2K- nak nevezett program felgyorsításáról. Zöldné Roska Mariettát tavaly szeptember elsején nevezték ki az informatikáért felelős államtitkár-helyettesi posztra, majd operatív csoportot a minisztériumi "évszámfelelősökből".

Folyamatosan tájékoztatják az operatív tervek kidolgozásáról az államigazgatásban, az önkormányzatokban dolgozókat és a vállalatokat a Miniszterelnöki Hivatal informatikai csoportjai: A napokban például minden kis- és középvállalat kapott egy füzetet, átSZÁMÍTÁSTECHNIKA címmel. Ebben a vállalkozókat konkrét tanácsokkal segítik. Szó esik róla, mire kell ügyelniük a szerzodéskötéseknél, a garanciáknál; katasztrófa-elhárítási tervet készíteni, mi a tesztelések sorrendje. A nagyvállalatoknak ilyen segítségre kevésbé van szükségük, hiszen félkészült csapatok néznek szembe a feladattal. A magyar kormányzat cselekvési programját és hazánk felkészültségét - a régió más országaival összevetve - a legjobbnak találták egy tavaly decemberi New York-i nemzetközi konferencián.

Alapfeladatunk, hogy a társadalom muködésében ne keletkezzenek zavarok. A nagy szolgáltató rendszereknek y ilyenek az elektromos energia, a vízellátás, a szennyvízkezelés, a közlekedés, a távközlés, a pénzügyi rendszerek, . az egészségügy, de főleg a közbiztonság is - reméljük, simán vészelik át a váltást - véli Papp György kormány-főtanácsadó. Hozzáteszi, a modern civilizáció erősen függ az információs technológiától, és emiatt is sérülékeny. Maguk a készülékekbe, berendezésekbe beépített chipek is okoznak zavart, bajt. Nálunk különösen az egészségügyben számolunk kockázattaI, hiszen sok helyen rég elavultak a gépek, és hol vannak már az eredeti leírások.

- Megnyertünk egy vissza nem térítendő világbanki pályázatot, s a pénzt főleg arra fordítottuk, hogy a kórházakban hivatalosan beszerzett és nyilvántartott orvosi műszereket átvizsgálják. Baj viszont, hogy az ajándékozott készülékek e tekintetben feketedobozoknak számítanak, mert talán akkor sem volt megfelelő dokumentációjuk, amikor megkapta őket a magyar intézmény - tudjuk meg a helyettes államtitkár asszonytól.

- De leginkább a pánikot lenne jó elkerülni, mert az járna igazán súlyos következménnyel. Tavaly ősszel zavarelhárítási terv is készült, a Honvédelmi Minisztériummal karöltve, amit efogadott a kormány. Minden intézménynek ki kell dolgoznia ilyen terveket. A lényeg: ha egy közszolgáltatás leáll, át tudjanak térni helyettesítő, akár "kézi vezérlésű" irányításra. Ráadásul a szolgáltatások többé-kevésbé összefüggenek. Gondoljunk például a nyugdíj- kifizetésre, amihez egyaránt nélkülözhetetlen a járandóságokat folyósító intézet, a bank és a posta jól szervezett szolgáltatása, a pénz csak így jut el az érdekeltekhez - magyarázza Papp György.

Nagyon drága takarékoskodás

A régebbi számítógépek tervezői úgy próbáltak spórolni az akkor még igen szűkösnek számító memóriakapacitásokkal, hogy az évszámoknak csak az utolsó két számjegyét használták, hiszen mindenki tudta: az első kettő csakis 1 és 9 lehet. A sok tízezernyi adatot tartalmazó és ezért rendkívül drága rendszereknél (például biztosítók, bankok, honvédelem) vagy éppen a nagyon egyszerű, olcsó berendezésekben használt vezérléseknél (például háztartási gépek, irodai készülékek, felvonók, műszerek) számottevő megtakarítást hozott a trükkös megoldás. De most küszöbön áll a sokat emlegetett Y2K válság (az Y az angol year-t, a 2K pedig kétezret jelent, ahol a "k"   a kilo pedig az ezerszeres jelölése). Az óra tehát ketyeg, és a felkészülésen múlik, hogy időbombához avagy pezsgőzéshez kötődik-e az újév beköszönte. Éppen ezért létfontosságú, hogyan kezeli a kormányzat a 2000-es évszámváltást.

Mibe kerül ez az átállási procedúra az országnak? - kérdezzük az államtitkárt. Az első becslések 10-15 milliárd forintról szóltak - válaszol. - Az az összeg természetesen a vállalatok ráfordításai nélkül értendő. Minden, 2000. éves átállással kapcsolatos számítás persze inkább latolgatásnak minősül. Az e te kintetben irányadó USA-ban is inkább becslések jelennek meg az Y2K áráról. Nagyság rendi eltérések is lehetnek Ugyanis többnyire egybemossák az aktuális költségeket amortizálódott berendezések gépek beszedésével, az év számváltást ugyanis kihasználják fejlesztésekre: Ez viszont hozadéka az ügynek. Informatikusként mindig azt tapasztaltam - folytatta Papp György-, hogy a projektekben állandóan elsikkadt a tesztelési fázis, soha nem vették komolyan. Most viszont - kényszeruségből - jó tesztelő programokat voltunk kénytelenek kidolgozni. Kiváló megoldások is akadnak itt Magyarországon, mint például a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetből, a SZTAKI-ból indult Forgács István és munkatársai által kifejlesztett program - véli az államtitkár-helyettes.

A gondok serege természetesen nem szűnik meg .2000: január 1-én, mert csupán egy szeletét jelentik annak a problémakörnek, hogyan kell a rendszereket biztonságosan tervezni és működtetni. Ez azonban már valóban a jövő század nagy feladatai közé tartozik.

 

(MAGYAR HÍRLAP, 1999. október 8.)