Új mellékszakirány - új tanszék

Kutatóintézeti és egyetemi együttműködés

 

Új mellékszakirány indul szeptembertől a gazdálkodási karon. Egyetemünk az MTA SZTAKI-val (Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet) együttműködési megállapodást irt alá. Ennek keretében egy új egység, a gazdasági döntések tanszék kezdi meg működését az egyetem kihelyezett tanszékeként.

- Már 1989-ben megfogalmazódott elképzelésünk, hogy az akadémiai intézetek részt vegyenek az oktatásban - kezdi Rapcsák Tamás, a SZTAKI operációkutatás és döntési rendszerek labor- és osztályvetetője. - A kérdés az volt, hogy melyik egyetem felé orientálódjunk. A tematika alapján a Közgázon kívül szóba jöhetett még az ELTE és a Műegyetem. Mi a Közgázt tartottuk a legmegfelelőbbnek s így ez irányban kezdtük meg a szervezőmunkát. A kar kiválasztása is tudatosan történt, hisz' mi nem az elméleti területre készülőknek, hanem a gazdaság életbe kilépőknek szeretnénk tárgyunkkal segíteni. Elképzelésünkben csak megerősített bennünket az az 1993-as. Newsweekben megjelent cikk, amely pár éven belül a számítógép-tudomány, az operációkutatásí elemzések, és az egészséggel kapcsolatos területekre á legdinamikusabb fejlődést irányozza elő. Lényeges, hogy a társadalmat és a gazdaságot együttesen szervezzük, fontossá vált a felsőbb szintű döntések lemenedzselése és az, hogy az oktatott objektív adatokat, ismereteket összhangba hozzuk szubjektív döntéseinkkel. Elképzeléseink megvalósításában nagy segítséget nyújtott Dancs István professzor.

Az alapelv, hogy ami az. órán elhangzik, az megvalósuljon számítógépen is, a SZTAKI számítógépes laboratóriumában rendelkezésre álló szoftverek segítségével. Így a gazdasági életben előforduló problémák gyakorlati megoldásához kívánunk segítséget nyújtani. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az oktatás modell- és esettanulmány-központú lesz. A már, létező modellek mellett sor kerül önállóak kifejlesztésére és a modellek konkrét megoldására is. A jelentkezok létszámát 25 főben maximalizáltuk, éppen azért, hogy minden hallgatónk külön IBM PC 486 gépen, Microsoft Windows környezetben dolgozhasson.

- Kik jelentkezhetnek a tárgyra, és kik fognak oktatni?
- Az érdeklődők számára a választás feltételei az első négy félévben oktatott matematika, statisztika és számítástechnika tárgyak legalább 3,5 átlaga. Előny a szakválasztásnál, ha valaki speciális képzésben és á számítástechnikai alapkurzusokon részt vett. A tanszékvezetői feladatokat jómagam látom el, ezenkívül a SZTAKI, az MSZI munkatársai és Termesi József fogják a különböző területekét megismertetni a hallgatókkal. A tárgy négy féléves. Az I. félévben a folytonos döntési rendszerek, a II.-ban a készletezéselmélet és előrejelzés, a III.-ban a többkritériumos döntési modellek, míg a IV.-ben a dinamikus döntési modellek kerülnek terítékre, természetesen széles teret adva a gyakorlatnak.

- Ki finanszírozza a képzést?
- A költségeket a SZTAKI pénzéből fedezzük. A régóta működőo számítógépes terme, a jól felszerelt könyvtárunk mind a leendő hallgatókat szolgálják. Célunk, hogyha kutatás és a fejlesztés között megszűnjön a szakadék, az oktatástól ne legyenek elzárva technikai hiányosságok miatt a jó képességű emberek.

- Mik a távlati terveik?
- Jelenleg még csak graduális szinten próbáljuk meg elindítani ezt a képzést, de szeretnénk erre ráépítve a posztgraduális oktatásban is képviseltetni magunkat. Ott viszont mindarra az elméleti elmélyülésre, amire mellékszakirányon az idő rövidsége miatt nincs mód, szeretnénk kitérni. A nappalis, mellékszakirányos hallgatóink viszont kezükbe kapják a receptet, azt, hogy egy probléma megoldásához milyen modelleket, milyen. alkalmazói szoftvereket kell használni, s az, hogy a későbbiekberi hogy boldogulnak ezzel, az már rajtuk múlik.

 

(Közgazdász, 1995. április 27.)