Origo.hu, 2003. október

Konferencia a digitális tartalmakról

 

"Tartalom és információs infrastruktúra" címmel csütörtökön műhelykonferenciát tartott a World Wide Web Consortium (W3C) Magyar Iroda, az MTA SZTAKI és az Axelero Internet. Az összejövetel célja a digitális információk előállításával, hosszú távú tárolásával, visszakeresésével, intelligens felhasználásával foglalkozó cégek, intézmények, közösségek párbeszédének elősegítése.

Az eseményen számos hazai kezdeményezésről szó esett. Ilyen a Nemzeti Audiovizuális Archívum tervezete, mely az itthon sugárzott médiatartalmakból gyűjtene össze "kötelespéldányokat" - ismertette a NAVA betűszóval rövidített projektet egyik résztvevője, Knapp Gábor. Az először 1999-ben felmerült ötlet szerint 5-5 rádió-, illetve televíziócsatorna magyar vonatkozású anyagaiból készülne egy óriási archívum. A projekt munkatársai szerint a végrehajtás rendkívüli anyagi erőforrásokat emésztene fel, ezért az éles induláshoz először pozitív politikai döntés szükséges. Knapp reményei szerint egyébként a NAVA intézményi megalakulására 2004-ben kerülhet sor.

Szintén hazai projekt a SZTAKI berkein belül - valamint nemzetközi együttműködéssel - fejlesztett peer to peer (P2P) alapú rádiózási rendszer. A StreamOnTheFly projekt munkatársai olyan szoftvert fejlesztettek ki, mely számos kisebb közösségi rádióadó digitális archívumait fogja össze egyetlen, kereshető webes felülettel. Az önszerveződő és teljesen decentralizált rendszer lényege a műsorszámok fennmaradása, valamint a rendszerbe kapcsolódó rádióadók közötti hatékony online műsorcsere - összegezte Micsik András, a SZTAKI kutatója.

Az interneten fellelhető információözön közötti hatékonyabb keresési metódusok kidolgozását célozza meg az a kutatás, mely az internet, a web gyökereiig fúrna le adatokért. Magyar Gábor, a BME docense ismertetőjében elmondta: a mindennapi életben az internetes tartalmak csak töredéke hozzáférhető például egy-egy internetes keresőn keresztül. Egyes kutatások szerint ez a szegmens, az internet "felszíne" alatt még ötszázszor annyi információ található, mely sok esetben nem, vagy nehezen hozzáférhető. - Kutatásunk célja, olyan módszer megtalálása, mellyel mindenfajta speciális szoftver nélkül is kereshetővé válnának a web mélyebb traktusai - közölte Magyar.

A tartalomiparon belüli tartalomintegráció lehetőségeiről, fontosságáról beszélt Szakadát István, az Axelero Internet vezető kutatója a konferencián - előadásának mottója: "Tartalom mindenek felett, infrastruktúra mindenek alatt". Meglátása szerint az internetszolgáltatók jelenleg még domináns hozzáférés-szolgáltatói szerepe a jövőben meghaladható, és még komolyabb szerepet kell vállalniuk a hálózati kommunikáció világában, hiszen az új technikák által biztosított tartalom fontosabb és érdekesebb, mint maga az infrastruktúra.

A World Wide Web Consortium Magyar Iroda, az MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete) és az Axelero által szervezett műhelykonferencia a digitális magyar valóság jelenlegi és a közeljövőben létrehozandó infrastrukturális rendszereit vizsgálta, elemezve a meglévő társadalmi gyakorlatot, a hálózati rendszereket és az intézményeket.

Az Axelero meglátásában az eddigi gyakorlat szerint a kormányzati, ágazati stratégiák leginkább a digitális információhoz való hozzáférés (internethozzáférések száma) vagy az általános számítógép-használati képességek fejlesztéseinek irányába mozogtak, a felhasználókat azonban a tartalom érdekli leginkább. Alapvető cél tehát a digitalizálás, a digitalizált nemzeti vagyon/kultúra országos méretű technikai-technológiai hátterének megteremtése, illetve az ehhez szükséges országos, állami, intézményi, közösségi szinten jelentkező infrastruktúrák kialakítása.

 

[origo]