Magyar Nemzet, 2002. március 9., 23. oldal

A lemásolt agy

Roska Tamás a szerencse forgandóságáról, a tudomány művészetéről és a jótékony csendkúráról

Skrabski Fruzsina

A látás részleges pótlása világtalanoknak, előre látható műtéti eredmények, emberi irányítás nélküli repülő megépítése és még számtalan újítás várható attól az analogikai számítógéptől, amelyet a friss Bolyai-díjas Roska Tamás professzor és kutatócsoportja fejlesztett ki. A tudós állítja, ez nem csoda, hanem a gondolkodás és a fantázia eredménye.

Mivel tud többet az ön kutatócsoportja által Leon Chua professzorral közösen kifejlesztett analogikai számítógép az eddig használt digitális számítógépeknél?
- A logikai és numerikus számítási feladatokat a digitális számítógépek tudják a legjobban elvégezni. Azonban a tér-időbeli érzékelőfeladatokat, amilyen például egy előttünk álló fa távolságának megállapítása, majd a fa kikerülése, a mi csipjeink három nagyságrenddel, vagyis legalább ezerszer gyorsabban el tudják végezni, mint a digitális gépek.
- Az ember mindig a természetet akarta utánozni vagy a rejtélyeit megfejteni. Most is ez a tudomány legnagyobb kihívása?
- Versenyre szeretnénk kelni a természettel, pontosan ellesni a titkait, mégpedig az élőlények legbonyolultabb részétől, az idegrendszertől és az agytól. Az 1940-es években, amikor az első számítógépek elkészültek, még azt hitték az idegsejtekről, hogy logikai elemek. Harminc-negyven év múlva már gyökeresen más volt a kép az idegsejtekről, és elkezdték kutatni, hogyan lehet a bonyolultabb idegsejthez hasonló szerkezeteket készíteni. Az idegrendszerünkben semmi digitális nincs. A digitális számítógép alapvetően az emberi gondolkodásnak az alaplépéseit utánozza.
- Mire lehet használni a közeljövőben az analogikai számítógépeket?
- Bonyolult, mozgó, esetleg "zajos" képek kiértékelésére, így szerepe lesz mindazokban az alkalmazásokban, ahol ez fontos. Például dolgozunk a gyártási folyamatok vizuális ellenőrzésének gépi megvalósításán, amellyel többek között meg lehet állapítani, hogy a textilgyártás során van-e csomó vagy szálszakadás a mintázatban. A másik érdekes terület az orvosi diagnosztikának az a része, ahol mozgó képekkel dolgoznak. Például egy gyermek szívműtéte előtt rekonstruálni lehet három dimenzióban a működő szívet, és az orvos előre láthatja, hogy mi várható a műtét után. Nemrég felhívott Washingtonból egy fiatalember, aki egydimenziós számítógépcsipet készített az analogikai elv alapján, és beépítette egy kis robotrepülőgépbe. Megdöbbentette, hogy a csip hatására a gép kikerülte az előtte álló akadályt. A kihívás a mesterséges szemprotézis elkészítése. Több éve nagy erőkkel kutatnak Németországban és az Egyesült Államokban a protézis megalkotásán, de nem hiszem, hogy meg lehet valósítani a közeljövőben. Kísérleteznek azzal is, hogy az ember az agy impulzusaival tudjon szerkezetet vezérelni. Most végzik el az első olyan majomkísérletet, amelynek során megpróbálják kivezetni a jeleket a majom agyából egy robotkarra, és a karba egy banánt tesznek. Azt remélik, hogy a majom megtanulja, miként mozgassa ezt a mesterséges kart, hogy a banánt a szájába tudja venni. Ez azonban már a sci-fi világába tartozik. Ami viszont nem sci-fi: hamarosan megszületik egy olyan szerkezetet, amelyet az epilepsziás emberek agyába lehet beépíteni. Ez a szerkezet egy-két perccel előre jelzi a görcs bekövetkezését, így az epilepsziás autóvezető le tud állni, a villamoson utazó leülni, hogy megelőzze a várható balesetet.
- Mennyire befolyásolja az ipar a kutatásokat? Vannak-e üzleti érdekből visszatartott kutatási eredmények?
- Igen, vannak visszatartott kutatási eredmények. A verseny azonban megszüntetheti ezt az eljárást, mert ha egy másik cég előáll ugyanazzal az újítással, megelőzi a titkolózót. Az alapkutatást az állam fedezi mindenütt a világon. Az EU-ban is hallani közös kutatásokról, de kiderül, hogy a nagy országok 95 százalékban maguknak tartják fenn az erre szánt pénzeket, vagyis a saját kutatásaikat finanszírozzák. Vannak olyan kutatások, amelyekbe ad pénzt az ipar is, az egymással versengő cégek is, és vannak tervorientált kutatások, amelyek teljesen a piaci szférába tartoznak. Magyarországon az állami finanszírozás tekintetében a 2001. évi költségvetéssel tették meg a nagy ugrást. Több mint másfélszeresére nőtt az állami támogatás, és a vállalati hozzájárulás is több lett.
- Miként tud beépülni egy magyar kutató a nemzetközi tudósvilágba?
- Nekem szerencsém volt már az egyetemen, mert zseniális emberekkel találkozhattam: Simonyi Károllyal, majd Csurgay Árpáddal. Alapfeltétel, hogy miután megtanulja valaki a mesterségét, gyökeresen új kutatási területet találjon magának. Később igény is lesz arra a kutatásra. Fontos, hogy hol publikál az ember. A többi szerencse dolga. Nagyon sok kiváló kutató dolgozik, és nem elsősorban rajtuk múlik, hogy mekkora a visszhangja annak, amivel foglalkoznak. Ha nem történik Magyarországon rendszerváltozás, akkor nem jutok ki a Berkeley Egyetemre, és nem kerülök közel azokhoz a technológiákhoz és interakciókhoz, amelyek hatására kibontakozhattak a gondolataim.
- Ezek szerint lehetséges, hogy Ázsia elmaradottabb országaiban világszínvonalon álló tudósok nagy eredményeket érnek el, de ezek nem kapnak nyilvánosságot?
- Attól függ, hogy milyen tudományról van szó. Az integrált áramkörök vizsgálatához költséges technikai háttér kell, enélkül nehéz eredményt elérni. De vannak olyan területek, például a matematika, amelyeken a szegényebb országokban is lehet eredményt elérni. Hallottam például egy román matematikusról, akit a kilencvenes évek elején fedeztek fel, kihívták Amerikába, de nem tudott angolul, ráadásul olyan rosszul érezte magát, hogy hazament. Pedig briliáns eredményei voltak. Otthon rövid időn belül meghalt tüdőgyulladásban.
- Miért kell egy kutatónak külföldre mennie, miben más ott a mentalitás?
- Csak az számít, hogy milyen újdonsággal áll elő az ember, ezenkívül maga irányítja a sorsát. Másrészt sok kutató dolgozik egy helyen, és segítenek is egymásnak.
- Ezt a mentalitást kívánja képviselni az ön által pár hónapja létrehozott információs technológiai kar a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen?
- Nemrég megkérdezték tőlem: mit képzelek, Kaliforniát akarok Magyarországon? Mondtam, hogy igen. A Pázmányon kis létszámú kutatófakultást szeretnénk létrehozni. Nem lesznek tanszékek, nem lesz hierarchikus részekre bontva, mert meggyőződésem, hogy sok fiatal azért nem jön haza kutatni, mert itthon nincs meg az az érzése, hogy azt csinál, amit jónak lát. Nálunk nincs tanszék. Van viszont kar, fakultás, tanárok, doktoranduszok és hallgatók.
- A Világraszóló Magyarok kiállításon a kutatócsoportja körében készített fényképe szerepel, s minden nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy az eredményeik közös eredmények. Mi a csoport és mi az egyén szerepe egy felismerésben?
- A kutatásban mindig van egyéni vagy többek által felismert tudás, de a felismerésig is sok ember gondolata hat a folyamatra, és hogy később ezekből az új gondolatokból milyen hamar lehet eljutni az elv kísérleti bizonyításáig, ebben segítenek a munkatársak. Fontos volt, hogy olyan fiatalokat tudtam mozgósítani, akik úgy gondolták, hogy ezek izgalmas kérdések.
- Most kapta meg a Bolyai-díjat. Ön szerint a társadalom értékrendszere megváltoztatható, ha egy tudósból lesz sztár, nem egy szappanopera főszereplőjéből?
- Ez a Bolyai-díj lényege. Aki megkapja, megtisztelve érzi magát, de azért hozták létre, hogy a fiatalok számára felértékelődjék a szellemi munka. Pokorni Zoltán minisztersége idején hirdették meg azt a lehetőséget, hogy a mindenkori Bolyai-díjas meghatározhat egy témakört, amelyben a fiatalok pályázhatnak, és a legjobbak felvételi nélkül kerülhetnek be az egyetemre vagy a doktorképzésre. Néha megdöbbentő, hogy mekkora tudásuk van a fiataloknak. Négy évvel ezelőtt leírtam az Élet és Tudományban az analogikai számítógép működését, és egy tizenhat éves fiú, Holics László, aki a feleségem zongoristanövendéke volt, felhívott a cikk kapcsán és kérdezgetett. Egy héten belül elkészített egy olyan számítógépes programot, amelyben ezeket az érdekes jelenségeket tudta szimulálni. Vannak más példák is. Tavaly nyáron voltam egy Csermely Péter biokémiaprofesszor által szervezett táborban, ahol kutatók adtak elő a diákoknak. Ott is találkoztam egy olyan harmadikos gimnazistával, aki komplett szimulátort készített. Fontos lenne a fiatalság számára, hogy az értékek a helyükre kerüljenek.
- Úgy tudom, hogy ön nem felvételizhetett egyetemre, mert az édesapja börtönben volt...
- Édesapámat 1956-ban először internálótáborba vitték, aztán börtönbe zárták. Amikor 1958-ban érettségiztem, megmondták, hogy nem is továbbítják a jelentkezésemet, mert édesapám miatt nem járhatok egyetemre. Egy évig gyárban dolgoztam anyagmozgató segédmunkásként. Nagyon sok élettapasztalatot szedtem ott össze. Következő évben már jelentkezhettem, és nagyon felkészültem a felvételire. Mindig villamosmérnök akartam lenni. Édesapám és nagyapám is sebészorvos volt. Egyetemi éveim alatt szerettem volna az orvosira is jelentkezni, de akkor erre nem volt mód. Nem lehetett két egyetemre járni.
- Serkentette a kutatásai során, hogy bebizonyítsa, hiába próbálták félreállítani?
- Megszoktam 1956 után, hogy másodrendű állampolgárnak számítok, de ez a napi munkában nem jelentett akadályt. A kutatásban alapvetően a kíváncsiság motivált.
- Villamosmérnökként miért éppen az agy működésével kezdett el foglalkozni?
- Pontosan nem tudom, de a nyolcvanas évek közepén vettem egy könyvet, amelynek ez volt a címe: Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. A szerzője Hámori József. Mikor elolvastam, úgy éreztem, hogy olyan lényeges dolgot tanultam meg, amely megváltoztatta a gondolkodásomat a számítógépről. Ebből született tulajdonképpen az analogikai számítógép alapelve, a kétféle megismerési folyamat felismeréséből, amely az agyban kiegészíti egymást: a bal félteke logikai következtetései, illetve a jobb félteke intuitív, analóg reakciói.
- Azt nyilatkozta egyszer, hogy a tudomány művészet. Mennyire hatott önre a felesége, Esztó Zsuzsanna zongoraművész?
- Botond fiamra - aki abbahagyta a csellózást, és orvosira váltott, most Amerikában kutat - azt mondták, hogy úgy végzi a munkáját, mintha teljes odaadással csellózna. Persze a fantázia is lényeges. A művészettel, a humán tudományokkal való kapcsolatba lépés sokat segít egy kutató fantáziájának a gazdagításában. Olvastam az Amerikai Nemzeti Bank elnökének egy előadását a XXI. század gazdasági koncepciójáról. Azt mondta, hogy az erre való felkészüléshez szakmai ismeretek mellett már a középiskolában filozófiát, nyelvet, zenét, képzőművészetet és irodalmat kell tanulni. Nekem túl jó dolgom volt, mindennap koncertet hallgathattam, hiszen a feleségem itt zongorázott.
- Számítógépet fejleszt, közben a művészetről beszél. Vajon hogyan tud az ember egészségesen együtt élni a számítógéppel?
- Azt szoktam mondania a doktori hallgatóknak, hogy aki napi egy óránál többet internetezik, annak nincs ideje gondolkodni. Az internet nagyszerű dolog, de a számítógépen való csüngés szellemi kábítószer. Ha valakinek nincs ideje önálló gondolkodásra, kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Az önálló gondolatok nélküli ember függővé válik, szellemileg elsorvad. Az elmélkedés az aktív életmód elengedhetetlen kelléke. Én csöndkúrákat tartanék.

Fotó: Ványi Ákos
Roska Tamás 1940-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán szerzett diplomát (1964). 1967-ben elnyerte az egyetemi doktori címet, 1973-ban a műszaki tudomány kandidátusa, majd 1982-ben a műszaki tudomány doktora fokozatot szerzett. A Műszeripari Kutatóintézetben, a Távközlési Kutatóintézetben és az MTA SZTAKI-ban dolgozott, jelenleg az Analogikai és Neurális Számítógépek Kutatólaboratórium vezetője az MTA SZTAKI-ban. 1989 óta évente rendszeresen dolgozik a kaliforniai Berkeley Egyetemen is kutatóprofesszorként. Társfeltalálója az első programozható analogikai szuperszámítógép-elvnek (CNN univerzális számítógép), illetve -csipnek (Leon O. Chua professzorral), valamint a "CNN bionikus szem"-nek (F. S. Werblin és Leon O. Chua professzorokkal). Munkásságáért Gábor Dénes-, Szent-Györgyi Albert-, Széchenyi-díjjal, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíjával, nemrég pedig Bolyai-díjjal tüntették ki.

Az eredeti hír a Magyar Nemzet oldalain