Magyar Nemzet Online, 2002. március 2. 18:59

Roska Tamás életrajza

MTI

Roska Tamás 1940-ben született Budapesten. A család 1946-ban, a sebész főorvos nagyapa halála után Ózdra költözött. Itt Roska Tamás sebészorvos édesapja lépett a nagyapa nyomdokaiba. Roska Tamás az általános és középiskolai tanulmányait Ózdon végezte. Érettségi után, 1958-ban tért vissza Budapestre.

1964-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett kitüntetéses diplomát. 1967-ben egyetemi doktori címet, 1973-ban a műszaki tudomány kandidátusa, majd 1982-ben a műszaki tudomány doktora fokozatot szerzett. Az MTA 1993-ban levelező, 1998-ban rendes tagjává választotta.

1964-től 1970-ig a Műszeripari Kutató Intézetben dolgozott, részt vett elektronikus műszerek fejlesztésében, majd aktív hálózatok szintézisével foglalkozott és elektronikus áramköröket analizáló algoritmusokat és számítógép programokat dolgozott ki. 1970-től 1982 elejéig a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott tudományos főosztályvezető beosztásokban. Munkája elsősorban a nemlineáris áramkörök elméletéhez és az elektronikus áramkörök számítógéppel segített tervezéséhez kapcsolódott, tagja volt a Csurgay Árpád akadémikus alapította tudományos iskolának.

1982 óta az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében dolgozik. Az Elektronikai TGE Rendszerek Kutatócsoportban tudományos tanácsadó, majd 1985 óta az Analogikai és Neurális Számítórendszerek Kutatócsoport vezetője. A mesterséges "neurális" áramkörök és az analogikai számítás problémáival foglalkozik, különös tekintettel a celluláris neurális áramkörökre (CNN).

A többszöri meghívások után, először 1974-ben kapott lehetőséget arra, hogy kimenjen Kaliforniába, a Berkeley Egyetemre. Itt ismerkedett meg L. O. Chua professzorral, akivel attól kezdve folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot.

1989 januárja jelentette a fordulópontot az életében. Azóta évente több hónapra a Kaliforniai Berkeley Egyetem meghívott vendégkutatója, egyben társfeltalálója az első programozható analogikai szuperszámítógép elvének (CNN Univerzális Számítógép, Leon O. Chua professzorral), valamint a "CNN bionikus szem"-nek (F.S. Werblin és L. O. Chua profeszorokkal).

1990 óta intenzív együttműködésben dolgozik Hámori József akadémikus neurobiológus kutatócsoportjával, 1993 elején létrehozták a Neuromorf Információs Technológia Posztgraduális Központot, amely egyben egy interdiszciplináris doktori iskola is, négy egyetem közreműködésével.

Tudományos eredményeit nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon tette közzé, és meghívott vendégelőadóként ismertette azokat külföldi egyetemeken és kutatóközpontokban (USA, Európa, Japán, Ausztrália). Négy tankönyvet írt (egyet társszerzővel). Szakterületén nemzetközi konferencia-sorozatok tudományos szervező bizottságának állandót tagja, folyóiratok szerkesztője. Több mint száz nemzetközi tudományos közleményére közel ezer hivatkozás történt.

Az eredeti cikk a Magyar Nemzet Online oldalain