Bevezetõ az új SZTAKIWeb arculathoz

Ezeket a budapesti képeket Köves Éva és Weber Imre képzômûvészek készítették. Mindennap egy másik képet közlünk képadatbázisunkból.

Új köntösben jelentkezik az MTA SZTAKI World Wide Web szervere. E külsõ a realizmus jegyében született. A tartalomra koncentrál és elveti a funkció nélküli, manipulatív, csak reklámcélzatú grafikai megoldások alkalmazását és végletesen szakít a logo mint áruvédjegy hamis illúziójával.

Mi, a SZTAKIWeb alkotói azt gondoljuk, hogy az emberi alkotások, termékek, szolgáltatások, projektek stb. minõségét, használhatóságát nem a rájuk aggasztott címke, logo, védjegy, reklámok sugallata alapján, hanem valós tartalmuk, valós technikai, társadalmi értékeik alapján kell eldönteni. Az értelmes választás pedig csak racionálisan gondolkodó lények, manipulatív közegtõl mentes szabad tevékenysége alapján képzelhetõ el. A SZTAKIWeb nem akar manipulálni, csak a valós értékek közvetítésére vállalkozik.

Az Intézet munkatársai tradícionálisan nagyobb (szellemi) szabadságban tevékenykednek, mint a mindennapi ember legtöbbje. De õk is ugyanolyan hús-vér emberek, hasonló módon léteznek mint mások, ugyanazt látják az utcákon, tereken. E mindennapi látvány digitális lenyomatait használjuk a SZTAKIWeb látványelemeiként, ikonokként. Az Intézet Web szerverén megjelenõ képek Weber Imre mûvészeti projektje keretében Magyaroszágon, a városokban, falvakban, a természetben készültek, bitekbe fagyasztva a tárgyiasult valóság részleteiben folytonosan változó összességének meglepõen állandó kulisszáit.

Kovács László

A szerver logikai szervezése

Navigációs mechanizmus, automatikus szerver illusztráció, szerzôi jogok.

Szerver statisztika

A szerver története

A szerver régi arcainak bemutatása.


A szerverrõl megjegyzéseket szívesen várnak a webmesterek.
Copyright © 1996 MTA SZTAKI