Weber Imre három virtuális installációja

Olyan tárgyakról van szó, melyek magukban foglalják a tárgy általános és univerzális jelentését, belépve egyúttal a humán építészeti térbe és ugyanakkor kilépve a kozmikus-természeti térbe.
Weber Imre

Megnyitó

Weber Imre szobrászművész három installációval mutatkozik be az MTA SZTAKI World Wide Web galériájában.

Az "elmúló szobrok" hálózati ottlapjai mint digitális viaszlenyomatok őrzik meg a már fizikai valóságukban rég nem létező tárgyak gondolatiságát, elhatárolva az absztrakt lényeget az elporló lét esetlegességétől.

Weber Imre új minőséget teremt "hálózati mobil"-jaival, mely a tudomány és művészet, a technika és mágia egymásratalálásából ered. Imre fotómontázsai terének mágikus természete megsokszorozódik a Java-alapú technológia alkalmazásával, de hát a mai ember már nem varázsló. "A régi mester még tudósa és művésze volt szakmájának, a középkori tudós még mestere és művésze, a művész pedig mestere és tudósa műfajának". A 20 század végének művésze új utakat, új társakat keres és megtalálja a tudomány, a technika művelőit. Velük együtt talán újra eljöhet az az "aranykor", melyben a tudományt és a művészetet egy ugyanazon szó jelölte.

A harmadik installáció virtuális térbe helyezi az eredendően valóságos tér elmúló szobrai kétdimenziós képi megfelelőit. A szobrok mintegy visszatérnek a térbe, megtalálva újból önmagukat, eredeti lételemüket a szobrászat háromdimenziós igazi valóságát.

Weber Imre alkotásai az elmúlás témaköréből merítkeznek, "az alkotó a halálukat fogalmazza beléjük, hol lassú, hol gyors pusztulásukat", mindez azonban egy élő és fejlődő közösség, az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya műhelyének eredménye is egyben, melynek legújabb tagja Weber Imre szobrász.

Kovács László

A virtuális galériában lévő művek csak Netscape 2.0, Java, illetve VRML kompatibilis böngészőkkel tekinthetők meg!

Virtuális Galéria

Alkotások:

Szobrok
Weber Imre
társalkotó: Tersztenyák László
(Netscape 2.0 + Java)
Hálózati mobil
Weber Imre
társalkotó: Pham Quang Huy
(Netscape 2.0 + Java)
VirtualART
Weber Imre
társalkotó: Zsazsa
(VRML)

Az MTA SZTAKI . World Wide Web Galériája az Internet.Galaxis 96 kiállításon.