DEMETROVICS J. - KEVICZKY L. (szerk.): Az információs társadalom.
 

Tartalom

Előszó (Demetrovics János, Keviczky László)

GLATZ Ferenc: Információs társadalom. Az ipari-technikai forradalmak természetéről
    Kölcsönviszony ember és technika között
    Természet- és embertudományok új szintézise
    Információs forradalom Kelet-Európában
    Információs forradalmak, az érintkezési kultúra forradalmai
    Társadalmi befogadás
    Magyarország, 2000

I. rész
SZEMLÉLETI KIINDULÓPONTOK

HAVASS Miklós: Lehetőségeink az információs társadalomban
     A stratégiai kutatások fókuszpontja: az informatika
     A gazdasági fellendülés esélyei
     Demokráciadeficitünk oldása
     Az élet minősége
     Lehetőségeink
 
 

NYÍRI Kristóf: Globális társadalom, helyi kultúra. Filozófiai vázlat
    Közlés és közösség, közeg és közlemény
    Szóbeliségtől az elektronikus kommunikációig
    Számítógép és hálózati kommunikáció
    Információs társadalom és globális gazdaság
    Számítógéphálózatok és távmunka
    Oktatás és nemzetállam
    Globális művevődés - helyi tanulási környezet
    Képek, hangok, szövegek: új logika felé
    Képernyő-pedagógia
    A bölcsészettudomány funkcióváltozása
 

VÁMOS Tibor: Információs társadalom és magyar tudomány
    A műszaki infrastruktúra várható fejlődése
    Fő feladat: a társadalom felkészítése
    A hazai felkészülés néhány kérdése és feladata
    Az információs társadalom és más tudományterületek
    Az akadémiai szféra infrastruktúrája
    Néhány megjegyzés a hazai kutatás helyzetéről és lehetőségeiről
 

TAMÁS Pál: Netpolitikai forgatókönyvek
    Az informatika társadalmi erőtereinek kezeléséről
    Gazdasági hatások
    Európai szabályozások
    Hozzáférés
    Univerzális szolgáltatások
    A szabályozás struktúrája
 

FODOR István: Merre megy a világ gazdasága, merre mehetünk mi?
     Jövőképünk az információs társadalomról
    A folyamatok
    Globalizáció és versenyképesség
    Európa helyzete és Magyarország lehetőségei
    Trendek és jelenségek
    Új értékrendek
    A tulajdonosi szerkezet változása
    Konvergencia, internet, mobilitás
    Az információs társadalom
    Forgatókönyvek
    Következtetések
 
 

II. rész
INFORMÁCIÓS ÉS TUDÁS-INFRASTRUKTÚRA

BAKONYI Péter-BÁLINT Lajos: A kutatói hálózatok és az információs társadalom
     Az  információs társadalom  küszöbén
     Visszatekintés: bő negyedszáz év az eljövendő információs társadalom alapjainak lerakása jegyében
     Az élenjáró európai infrastruktúra
     A hazai előzmények
     A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
     A hazai helyzet 1997 végén-1998 elején
     A jövő - lehetőségek, tervek, feltételrendszer
     Összefoglalás
 

HERMAN Ákos: Dokumentumellátás Magyarország információs társadalmában
     Globalizáció
     Az EU és az információs társadalom
     "A kommunikáció a tudomány lényege"
     Néhány szó Magyarországról
     Gondolatok a stratégiáról
 

PAP László: Az MTA informatikai stratégiájának oktatási fejezete
    Az MTA informatikai stratégiájának szükségessége és célja
    Helyzetelemzés és a fejlődés irányai
    Az informatikai oktatás tartalmi kérdései
    Az informatika szerepe a kutatásban
    Az MTA stratégiai céljai az informatikai ismeretek és eszközök alkalmazása területén
 
 

III. rész
TECHNOLÓGIAI INFRASTRUKTÚRA

SUGÁR András-SZŰCS József-VANNAI Nándor-IVÁNCSICS Pál-IMRE Sándor: Információs társadalom a jövő évezred küszöbén egy mobilszolgáltató szemével
    A mobil távközlő hálózatok szerepe az informatikai infrastruktúrában
    A mobilszolgáltatók mint informatikai fogyasztók
    A mobil-technika fejlődésének társadalmi hatásai
    Összegzés
 

LAJTHA György-STRAUB Elek: Távközlési szolgáltatók szerepe az információs társadalom kialakításában
    Előzmények
    Az OSI-ISO hétrétegű hierarchia és a fejlődés problémái
    Gazdasági megfontolások
    Befektetés vagy társadalmi szerepvállalás
    Néhány igénybe vehető szolgáltatás és az infrastruktúra fejlődése
    Összegzés
 

KEVICZKY László: Az internet rövid története
    Az internet eredete
    A kezdeti internetezési koncepció
    Az elképzelések bizonyítéka
    Átmenet a széleskörűen elterjedt infrastruktúrába
    A dokumentáció szerepe
    Szélesebb körű közösségek kialakítása
    A technológia piacosítása
    A jövő

Summary
A kötet szerzői